• Anti-Insect

  Termékszám 4500205908

  Anti-Insekt

  Oldószerbázisú, folyékony megszüntető faanyagvédőszer végfelhasználók részére

  Szín: színtelen | 2059
  Kiszerelés
  Értékesítő keresése

  Az Ön személyes értékesítőjét itt találja.

  Értékesítő keresése
  Szakkereskedő keresése

  Az Önhöz legközelebbi szakkereskedéseket itt találhatja.

  Biztonsági utasítások

  • * A biocid termékeket óvatosan kell használni. Használat előtt minden esetben el kell olvasni a címkét és a termékinformációkat.

  Termékjellemzők

  Sűrűség (20 °C) kb. 0,80 g/cm³
  Lobbanáspont (°C) kb. 63 °C
  Szag karakteres
  Kifolyási idő (20° C, DIN 4) kb. 11 mp

  A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

  Felhasználási terület

  • For use indoors and wood not directly exposed to weather
  • Beltéri és védett kültéri faanyagokra
  • Fakárosító rovarok populációjának megszüntetésére bútorokban és kisebb fatárgyakban
  • Házi cincér és kopogóbogár ellen
  • Nem alkalmas a termeszek elpusztítására

  Tulajdonságok

  • Solvent-based
  • Azonnali megszüntető hatású
  • Használatával megelőzhető a visszafertőzés
  • Enyhe szagú oldószereket tartalmaz
  • Kiválóan beszívódik
  • A munka előkészítése
   • Alapfelülettel szembeni követelmények

    A fertőzés módját és mértékét meg kell állapítani.

   • Előkészítés

    A fa felületét meg kell tisztítani és a régi festékréteget le kell csiszolni vagy maratni

  • Feldolgozás
   • Brush
   • Drying time: can be worked over after 24 h
   • Ecsetelés. Min. 2 rétegben kell felhordani.

    A megkezdett göngyöleget gondosan vissza kell zárni és a maradékot a lehető legrövidebb időn belül fel kell használni.

  • Feldolgozási tudnivalók
   • A kezelt faanyagot a száradás után 4 héttel lehet Remmers-termékekkel felületkezelni.

   • Drying

    Kb. 24 óra 20 °C és 65% rel. páratartalom mellett.

    Az alacsonyabb hőmérséklet, a kisebb légcsere és a magasabb páratartalom lassíthatja a száradást.

   • Thinning

    Felhasználásra kész

  • Munkaeszközök és tiszításuk
   • Brush
   • Natúrsörtés ecset

   • A munkaeszközöket használat után azonnal ecsettisztítóval (Verdünnung & Pinselreiniger) kell elmosni.

    A tisztítási hulladékot az előírások szerint kell ártalmatlanítani.

  • Tárolás/eltarthatóság
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Zárt, eredeti kannában, gyermekektől elzárva, száraz, hűvös, közvetlen napsugárzástól védett, fagymentes és jól szellőztetett helyiségben. A tárolóhelyiségekben tilos a dohányzás.

  • Anyagszükséglet
   • Megszüntető kezelés: 300–350 ml/m²

  • Általános jelzések
   • A DIN 68800-1 szerint a faanyagvédelmi feladatokat megfelelő időben, kellő körültekintéssel, az építésben érintett felekkel (építész, építtető, kivitelező) egyeztetve, a szabályozási követelmények és a helyi adottságok figyelembevételével kell megtervezni és végrehajtani.

  • Ártalmatlanítás
   • A használat során keletkezett termékmaradékot össze kell gyűjteni, újra fel lehet használni vagy veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani. A termék vagy annak maradéka nem juthat a csatornahálózatba, közvetlenül a talajba és a nyílt vizekbe. A munkaeszközök tisztítása során keletkezett tisztítási hulladék nem kerülhet a szennyvízcsatornába.

    Hulladékkód: 03 02 02* klórorganikus vegyületeket tartalmazó faanyagvédőszer

  • Biztonság / előírások
   • A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.