Favázas szerkezetek " Fachwerk"

Korlátozottan mozgatható szerkezeti elemek, mint favázfelületek vagy inhomogén keresztmetszetű falképzők

A korlátozottan mozgatható szerkezeti elemek, mint a favázas szerkezetek felülete, vagy az inhomogén keresztmetszetű falképzők, különlegesen jóindulatú belső hőszigetelő rendszereket igényelnek az anyagok függvényében eltérő építésfizikai tulajdonságok alapján. A favázas szerkezetek felületén alapvetően előfordulhat a túlszigetelés veszélye, és a teljes szerkezeti elem kiszáradásának ebből adódó akadálya. A különleges ajánlások megtalálhatók az E8 5 00 D WTA-adatlapon is.

A látszó faváznál mindig számolni kell repedéssel a vázkitöltő falazat és a fa között. Ezek a repedések, ha a homlokzatot eső éri, magas szintű vízfelvételt eredményezhetnek, különösen egy épület záporral terhelt oldalain. Az itt felvett vízmennyiségek sokszorosan túlléphetik a kapillárisan aktív belső szigeteléssel keletkező kondenzvíz-mennyiségeket. Ahhoz, hogy a behatolt víz ismét kiszáradhasson, a szerkezetbe megfelelő energiát kell bevinni.

Ha a favázat iQ-Therm-mel hőszigetelik, akkor az energiabevitel az iQ-Therm teljesítőképessége miatt olyan erősen lecsökken, hogy a száradást már nem lehet biztosítani. Emiatt a megfelelő WTA-adatlap a következőket tartalmazza: „A pótlólagos belső hőszigetelés ne lépje túl a Delta Ri = 0,8 m²K/W értéket.” Átszámítva ez azt jelenti, hogy a hőszigetelő réteg dmax vastagsága nem lehet nagyobb, mint Lambda x 0,8.

Az iQ-Therm szempontjából ezt azt jelenti:
0,031 W/(mK) x 0,8 m²K/W = 0,0248 m = 24,8 mm.

Az ideális rendszer a látszó favázak energetikai felújításához az iQ-Therm 30.

  • A burkolt faváznál kívülről egyáltalán nem, vagy csak kis mennyiségben hatolhat be nedvesség a szerkezetbe, így itt az iQ-Therm alkalmazható.
  • Az energiatakarékossági rendelet által a favázas építményekre megkövetelt U-értékek lényegesen alacsonyabbak, mint más homlokzatokra vonatkozóan.

„Ha a látszó favázas építésmódú külső falaknál, melyek az I. zápor-igénybevételi csoporthoz rendelhetők a DIN 4108-3 : 2001-06 szerint, és különlegesen védett helyzetben vannak, az a, c vagy d pont szerinti intézkedéseket hajtják végre, az 1. mondat szerinti követelmények teljesítettnek minősülnek, ha a létrejövő falfelépítmény hőátmeneti együtthatója a 0,84 W/(m²•K) értéket nem lépi túl.”

Favázas szerkezet

1 terméket találtunk:
 

Nézet

Termékszám 022820

Klímaszabályzó vakolat