Adatvédelmi szabályzat

A Remmers adatkezelési hozzájárulás Remmers adatfelhasználói hozzájárulás.

A személyes adatokat (továbbiakban: „adat” a legtöbb esetben) csak akkor dolgozzuk fel, ha az feltétlenül szükséges, és a feldolgozás célja egy működőképes és felhasználóbarát webhely biztosítása, beleértve annak tartalmát és az ott kínált szolgáltatásokat.
Az általános adatvédelmi rendeletként (továbbiakban: GDPR) ismert 2016/679-es EU-rendelet 4. cikkének (1) szakasza szerint a „feldolgozás” minden olyan művelet vagy műveletcsoport, amelyet személyes adatokon vagy személyes adatok csoportján végeznek automatizált eszközökkel vagy azok nélkül, legyen az gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, strukturálás, tárolás, adaptálás vagy módosítás, lekérés, konzultáció, felhasználás, továbbítás útján történő közzététel, terjesztés vagy más módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás vagy összevonás, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés.

Az alábbiakban ismertetett adatvédelmi szabályzaton keresztül tájékoztatjuk Önt elsősorban a személyes adatok feldolgozásának típusáról, hatóköréről, céljáról, időtartamáról és jogalapjáról, amennyiben egyedül vagy másokkal közösen meghatározzuk a személyes adatok feldolgozásának céljait és eszközeit. Az alábbiakban az olyan harmadik felektől származó eszközökről is tájékoztatást nyújtunk, amelyeket optimalizálási célokra és a felhasználás minőségének növelésére használunk, és a harmadik felek ilyen adatokra vonatkozó felelősségéről is szólunk.

Adatvédelmi szabályzatunk a következő szakaszokra tagolódik:

I. Információ rólunk, mint adatkezelőről
II. A felhasználók és az adatok tulajdonosainak jogai
III. Információ az adatfeldolgozásról


I. Információ rólunk, mint adatkezelőről

Adatvédelmi szempontból a jelen webhely felelős szolgáltatója:

Remmers Ungarn Kft.
Biatorbágy-Vendel Park
Tormásrét u. 2.
2051

Telefon: +36-23-530-133
Fax: +36-23-532-227
E-mail: info@remmers.hu

A szolgáltató adatvédelmi tisztviselője:
Karim Medeke

II. A felhasználók és az adatok tulajdonosainak jogai

Az alábbiakban részletesen ismertetett adatfeldolgozás tekintetében a felhasználók és az adatok tulajdonosai jogosultak

megerősítést szerezni arról, hogy feldolgozzák-e az őket érintő személyes adatokat, valamint további információkra jogosultak az adatfeldolgozásra és az adatok másolataira vonatkozóan (lásd a még GDPR 15. cikkét);

a pontatlan vagy hiányos adatok helyesbítésére vagy kiegészítésére (lásd még a GDPR 16. cikkét);

az őket érintő személyes adatok azonnali törlésére (lásd még a GDPR 17. cikkét), vagy pedig, amennyiben a GDPR 17. cikkének (3) bekezdése szerinti további feldolgozásra van szükség, a GDPR 18. cikk szerinti feldolgozás korlátozására;

a rájuk vonatkozó és az általuk megadott adatok adatkezelőtől való beszerzésére, valamint az ilyen adatok egy másik szolgáltatónak/adatkezelőnek való továbbítására (lásd még a GDPR 20. cikkét);

panasztételre a felügyeleti hatóságnál, ha az adatok tulajdonosai úgy ítélik meg, hogy a rájuk vonatkozó személyes adatok feldolgozása sérti az alkalmazandó adatvédelmi szabályokat (lásd még a GDPR 77. cikkét).

Ezenkívül a szolgáltató vállalja, hogy a GDPR 16., 17. (1) és 18. cikkének megfelelően értesíti az adatok helyesbítéséről vagy törléséről, valamint a feldolgozás korlátozásáról az összes olyan címzettet, akinek adatait a szolgáltató kiadta. Ez a kötelezettség azonban nem érvényes, ha az ilyen adatok rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalan erőfeszítést igényel. Mindazonáltal a felhasználónak joga van információt szerezni ezekről a címzettekről.

A GDPR 21. cikke szerint a felhasználók és az adatok tulajdonosai jogosultak kifogásolni az őket érintő személyes adatok jövőbeli feldolgozását, amennyiben ezeket az adatokat a szolgáltató a 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint dolgozza fel. Különösen a direkt marketing célú adatfeldolgozás elleni kifogások megengedettek.

III. Információ az adatfeldolgozásról

A webhely használata során feldolgozott adatok törlése vagy letiltása akkor történik meg, ha a tárolás oka már nem indokolt, és az adatok törlése nem sért semmilyen törvényes megőrzési kötelezettséget, kivéve, ha az alábbi szabályok másként nem rendelkeznek az egyéni feldolgozási műveletekről.

Szerveradatok

Műszaki okokból – különösen a webhely biztonságos és stabil működése céljából – a webböngésző adatokat küld nekünk és/vagy a tárhelyszolgáltatónak. A kiszolgáló naplófájljai által összegyűjtött adatok magukban foglalják a webböngésző típusát és verzióját, az operációs rendszert, a weboldalt, ahonnan a látogató a webhelyünkre érkezett (hivatkozó URL), a webhelyünkön meglátogatott oldal(aka)t, a hozzáférés dátumát és időpontját, valamint a webhely eléréséhez használt internetkapcsolat IP-címét.

Az ilyen módon összegyűjtött adatok ideiglenesen tárolódnak, de nem kapcsolódnak az Önre vonatkozó egyéb adatokhoz.

Ez az adattárolás a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogalap alapján történik. Jogos érdekünk a webhely fejlesztésének, stabilitásának, funkcionalitásának és biztonságának garantálása.

Az adatokat legfeljebb hét nap elteltével töröljük, feltéve, hogy bizonyítékok biztosítása céljából további tárolás nem szükséges. Ellenkező esetben az adatokat teljesen vagy részlegesen kizárjuk a törlési műveletből, amíg az incidens végleges tisztázása be nem következik.

Cookie-k

a) Munkamenet-cookie-k

A webhelyen cookie-kat használunk. A cookie-k olyan kis méretű szövegfájlok vagy egyéb tárolási technológiák, amelyeket a webböngésző letölt az eszközre, és ott tárol. Ezek a cookie-k Önre vonatkozó meghatározott adatok feldolgozására szolgálnak, például böngésző- vagy helyadatok vagy IP-cím.

Ez a fajta adatfeldolgozás biztonságosabbá, hatékonyabbá és felhasználóbarátabbá teszi webhelyünket, mivel biztosítja például a webhely különböző nyelveken való megjelenítését, vagy a bevásárlókosár funkció használatát.

Az adatfeldolgozás ezen formájának jogi alapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, amennyiben ezeket a cookie-kat az adatok szerződéskötés vagy ilyen kezdeményezés céljából történő feldolgozására használják.

Ha a feldolgozás nem szerződéskötés vagy ilyen kezdeményezés céljából történik, jogos érdekünk a webhely működésének fejlesztése. Ebben az esetben a jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja.

A rendszer a webböngésző bezárásakor törli a munkamenet-cookie-kat.

b) Harmadik féltől származó cookie-k

A webhelyünkön használhatunk olyan partnercégektől származó cookie-kat, akikkel reklám- vagy elemzési célokból, valamint a webhely működésének biztosítása céljából együttműködünk.

E tekintetben, különösen a harmadik féltől származó cookie-k feldolgozásának célját és jogalapját illetően, további részletekért olvassa el az alábbi információkat.

c) Törlési lehetőség

Megakadályozhatja vagy korlátozhatja a cookie-k telepítését a webböngésző megfelelő beállításainak megadásával. A már mentett cookie-kat is bármikor törölheti. Az ehhez szükséges lépések és intézkedések azonban a használt webböngészőtől függenek. Ha bármilyen kérdése van, olvassa el a webböngésző súgóját vagy dokumentációját, illetve forduljon a fejlesztőhöz vagy az ügyféltámogatáshoz. Flash-cookie-k esetén az adatfeldolgozás nem állítható le a böngésző beállításain keresztül. Ehelyett módosítania kell a Flash-lejátszó beállításait. Az ehhez szükséges lépések és intézkedések az adott Flash-lejátszótól függenek. Ha bármilyen kérdése van, olvassa el a Flash-lejátszó súgóját vagy dokumentációját, illetve forduljon a fejlesztőhöz vagy az ügyféltámogatáshoz.

A cookie-k telepítésének megakadályozása vagy korlátozása a webhely egyes funkcióinak nem megfelelő működéséhez vezethet.

Hírlevél

Amikor regisztrál ingyenes hírlevelünkre, a rendszer elküldi nekünk az ebből a célból Öntől gyűjtött adatokat (e-mail cím és adott esetben név és postacím). A webhelyünk eléréséhez használt internetkapcsolat IP-címét, valamint a regisztráció dátumát és időpontját szintén tároljuk. A regisztrációs folyamat következő lépéseként engedélyt kérünk hírlevelek küldésére, részletesen ismertetjük annak tartalmát, és hivatkozunk erre az adatvédelmi szabályzatra. Az általunk gyűjtött adatokat csak a hírlevelek küldésére használjuk fel – ezeket az adatokat nem továbbítjuk semmilyen harmadik félnek.

Ebben az esetben a jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja.

Jövőbeni hatállyal Ön bármikor visszavonhatja a hírlevelek küldésére vonatkozó beleegyezését a GDPR 7. cikkének (3) bekezdésével összhangban. Ehhez egyszerűen tájékoztasson minket arról, hogy visszavonja a beleegyezését, vagy kattintson az összes hírlevélben megtalálható leiratkozási linkre.

Kapcsolatfelvételi kérések/kapcsolatfelvételi lehetőségek

Ha a kapcsolatfelvételi űrlappal vagy e-mailben lép kapcsolatba velünk, az Ön által megadott adatokat felhasználjuk a kérés feldolgozásához. Önnek meg kell adnia az adatait, hogy feldolgozhassuk a kérését, és reagálhassunk arra. Ha ezt nem teszi meg, csak korlátozott mértékben vagy egyáltalán nem tudunk válaszolni a kérésére.

Ezen adatfeldolgozás jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja.

Amint a kérésre megfelelően reagáltunk, az adatokat töröljük, amennyiben ez nem sért semmilyen törvényes megőrzési kötelezettséget, például akkor, ha egy szerződést később teljesítenek.

Felhasználói bejegyzések, hozzászólások és vélemények

Lehetőséget biztosítunk Önnek, hogy weboldalainkon kérdéseket, válaszokat, véleményeket és értékeléseket (továbbiakban: „bejegyzés”) tegyen közzé. Ha igénybe veszi ezt a lehetőséget, feldolgozzuk és közzétesszük a bejegyzést, a beküldés dátumát és időpontját, és adott esetben a használt álnevet is.

Ebben az esetben a jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja. Jövőbeni hatállyal Ön bármikor visszavonhatja a beleegyezését a GDPR 7. cikkének (3) bekezdésével összhangban. Ehhez egyszerűen tájékoztasson minket arról, hogy visszavonja a beleegyezését.

Az IP-címét és az e-mail címét szintén feldolgozzuk. Az IP-cím feldolgozása azért történik, mert jogos érdekünk fűződik további lépések kezdeményezésére vagy elősegítésére, ha a bejegyzés sérti egy harmadik fél jogait, és/vagy egyébként jogellenesnek minősül.

Ebben az esetben a jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja. Jogos érdekünk minden szükséges jogi védelem biztosítása.

Google Analytics

A webhelyünkön a Google Analytics szolgáltatást használjuk. Ezt a webes elemzési szolgáltatást a Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA) – továbbiakban: Google – biztosítja.

Az EU–USA adatvédelmi pajzs szerinti tanúsításon keresztül www.privacyshield.gov/participant a Google garantálja, hogy az EU adatvédelmi rendelkezéseit az adatok Egyesült Államokban való feldolgozásakor is betartják.

A Google Analytics segítségével elemezzük a webhelyünket meglátogató felhasználók viselkedését. A jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja. Jogos érdekünk a webhely elemzésének, optimalizálásának és kereskedelmi működésének garantálása.

A felhasználással és a felhasználókkal kapcsolatos adatokat, például az IP-címeket, a webhelyünkön tett látogatások helyét, időpontját és gyakoriságát egy egyesült államokbeli Google-kiszolgálónak továbbítjuk, és ott tároljuk. Azonban a Google Analytics szolgáltatást az anonimizálási funkcióval együtt használjuk. Ez azt jelenti, hogy a Google az EU-ban vagy az EGT-ben csonkolja az IP-címeket.

Az így összegyűjtött adatokat a Google arra használja, hogy értékelje a webhelyen tett látogatásokat és az ott végzett felhasználói tevékenységeket. Ezeket az adatokat felhasználhatjuk a webhely és az internet használatával kapcsolatos további szolgáltatások nyújtására is.

A Google kijelenti, hogy nem kapcsolja össze az Ön IP-címét más adatokkal. Ezenkívül a Google további adatvédelmi információkat adott ki a következő címen:
www.google.com/intl/en/policies/privacy/partners, amely tartalmazza a személyes adatok felhasználásának megelőzésére vonatkozó lehetőségeket is.

A Google egy inaktiválási bővítményt is kínál a következő címen:
tools.google.com/dlpage/gaoptout az ezzel az eszközzel kapcsolatos további információkkal egyetemben. A bővítmény telepíthető minden hagyományos webböngészőben, és speciális beállításokat biztosít a webhelyünk meglátogatásakor a Google által rögzített adatok szabályozásához. A bővítmény telepítésével tájékoztatja a Google Analytics JavaScript (ga.js) szolgáltatást, hogy a webhelyünk meglátogatásakor keletkező adatokat nem szabad továbbítani a Google Analytics szolgáltatásnak. Ez azonban nem akadályozza meg az adatok számunkra vagy más webes elemzési szolgáltatásoknak való elküldését. Arról, hogy használunk-e más webes elemzési szolgáltatásokat, és ha igen, melyeket, információk a jelen adatvédelmi szabályzatban találhatók.

Google Maps

Webhelyünkön a Google Maps szolgáltatást használjuk a telephelyünk megjelölésére és útvonaltervek biztosítására. A szolgáltatást a Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA) – továbbiakban: Google – biztosítja.

Az EU–USA adatvédelmi pajzs szerinti tanúsításon keresztül
www.privacyshield.gov/participant a Google garantálja, hogy az EU adatvédelmi rendelkezéseit az adatok Egyesült Államokban való feldolgozásakor is betartják.

Bizonyos betűtípusok webhelyen való megjelenítéséhez a Google egyik egyesült államokbeli kiszolgálójával jön létre kapcsolat a webhely meglátogatásakor.

Ha a webhelyünkbe integrált Google Maps szolgáltatást használja, a Google egy cookie-t ment az Ön eszközére a webböngészőn keresztül. A rendszer a telephelyünk megjelenítéséhez és az útvonaltervezéshez felhasználói beállításokat és adatokat dolgoz fel. Nem zárhatjuk ki azt a lehetőséget, hogy a Google ilyenkor egyesült államokbeli kiszolgálókat használ.

A jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja. Jogos érdekünk a webhely működésének optimalizálása.

A Google segítségével így létrejött kapcsolaton keresztül a Google azonosíthatja azt a webhelyet, ahonnan a kérés származik, és azt az IP-címet, ahová az útvonal tervezési adatokat továbbítani kell.

Ha Ön nem járul hozzá az ilyen adatok feldolgozásához, megakadályozhatja a cookie-k telepítését a megfelelő beállítások webböngészőben történő konfigurálásával. További részleteket a Cookie-k című fenti szakaszban talál.

Továbbá a Google Maps használatára és az azon keresztül kapott információkra a Google szolgáltatási szerződése és a Google Maps szolgáltatási szerződése vonatkozik.

Az alábbi webhelyeket is meglátogathatja
adssettings.google.com/authenticated
policies.google.com/privacy
a Google-től származó további információkért.

Google Fonts

Webhelyünkön a Google Fonts szolgáltatást használjuk külső betűtípusok megjelenítésére. A szolgáltatást a Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA) – továbbiakban: Google – biztosítja.

Az EU–USA adatvédelmi pajzs szerinti tanúsításon keresztül
www.privacyshield.gov/participant a Google garantálja, hogy az EU adatvédelmi rendelkezéseit az adatok Egyesült Államokban való feldolgozásakor is betartják.

Bizonyos betűtípusok webhelyen való megjelenítéséhez a Google egyik egyesült államokbeli kiszolgálójával jön létre kapcsolat a webhely meglátogatásakor.

A jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja. Jogos érdekünk a webhely optimalizálásának és kereskedelmi működésének garantálása.

Egy adott Google-kiszolgálóval létrejött kapcsolaton keresztül a Google azonosíthatja azt a webhelyet, ahonnan a kérés származik, és azt az IP-címet, amelyen a betűtípust meg kell jeleníteni.

A Google az alábbi oldalakon további információkat nyújt:

adssettings.google.com/authenticated
policies.google.com/privacy amely tartalmazza a személyes adatok felhasználásának megelőzésére vonatkozó lehetőségeket is.

A Facebook közösségi beépülő modulja

A webhelyünkön a Facebook közösségi hálózat beépülő modulját használjuk. A Facebook webszolgáltatást a Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) biztosítja. Az EU-ban ezt a szolgáltatást a Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írország) üzemelteti. Mindkét vállalatra a továbbiakban Facebook néven hivatkozunk.

Az EU–USA adatvédelmi pajzs szerinti tanúsításon keresztül
www.privacyshield.gov/participant a Facebook garantálja, hogy az EU adatvédelmi rendelkezéseit az adatok Egyesült Államokban való feldolgozásakor is betartják.

A jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja. Jogos érdekünk a webhely minőségének fejlesztése.

A Facebook az alábbi oldalon további információkat nyújt

developers.facebook.com/docs/plugins/

a rendelkezésre álló beépülő modulokról és azok működéséről.

Ha a beépülő modult a webhelyünk egyik oldalára telepítjük, a webböngésző letölti az adott beépülő modult a Facebook egyesült államokbeli kiszolgálóiról. Technikai okokból a Facebooknak ebben az esetben fel kell feldolgoznia az Ön IP-címét. Ezenkívül a rendszer rögzíti a weboldalakon tett látogatás dátumát és időpontját is.

Ha Ön van be van jelentkezve a Facebookba, miközben meglátogatja valamelyik weboldalunkat, ahol telepítve van a beépülő modul, akkor azon keresztül a Facebook észleli a konkrét látogatások adatait. A Facebook ezeket az információkat az Ön személyes Facebook-fiókjához kapcsolhatja. Ha például a Tetszik gombra kattint a Facebookon, a rendszer menti ezt az információt a saját Facebook-fiókban, és közzéteheti azt a Facebook platformján. Ha Ön ezt meg szeretné akadályozni, jelentkezzen ki a Facebookból a webhelyünk felkeresése előtt, vagy használjon egy bővítményt a webböngészőjében, amely megakadályozza a Facebook beépülő moduljának betöltését.

Az alábbi oldalon közzétett adatvédelmi szabályzatban

www.facebook.com/policy.php

a Facebook további információkat nyújt az adatok gyűjtésével és felhasználásával, valamint az Ön erre vonatkozó jogaival és adatvédelmi lehetőségeivel kapcsolatban.

YouTube

A webhelyünkön a YouTube szolgáltatást használjuk. A szolgáltatást a YouTube LLC (901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA) – továbbiakban: YouTube – biztosítja.

A YouTube a Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA) – továbbiakban: Google – leányvállalata.

Az EU–USA adatvédelmi pajzs szerinti tanúsításon keresztül
www.privacyshield.gov/participant a Google – és ezáltal annak leányvállalata, a YouTube – garantálja, hogy az EU adatvédelmi rendelkezéseit az adatok Egyesült Államokban való feldolgozásakor is betartják.

A YouTube szolgáltatást a „fokozott adatvédelmi mód” funkcióval együtt használjuk a videók megjelenítésére. A jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja. Jogos érdekünk a webhely minőségének fejlesztése. A YouTube szerint a „fokozott adatvédelmi mód” funkció azt jelenti, hogy az alábbiakban részletezett adatokat a rendszer csak a YouTube kiszolgálójának küldi el a videó tényleges elindításakor.

E fokozott adatvédelem hiányában a YouTube egyesült államokbeli kiszolgálójával azonnal létrejön a kapcsolat, amint Ön megnyitja valamelyik, beágyazott YouTube-videót tartalmazó weboldalunkat.

Erre a kapcsolatra azért van szükség, hogy a weboldalainkon megjeleníthessük a kérdéses videót a webböngészőn keresztül. A folyamat alatt a YouTube rögzíti és feldolgozza minimum az Ön IP-címét, a dátumot és az időpontot, valamint az Ön által meglátogatott weboldalt. Ezenkívül létrejön egy kapcsolat a Google által működtetett DoubleClick hirdetési hálózattal is.

Ha Ön be van jelentkezve a YouTube-ba, a YouTube a YouTube-fiókhoz társítja a kapcsolati adatokat. Ha ezt meg szeretné akadályozni, jelentkezzen ki a YouTube-ból a webhelyünk felkeresése előtt, vagy használja a vonatkozó beállításokat a saját YouTube-fiókjában.

A funkciók biztosításához és a felhasználói viselkedés elemzéséhez a YouTube tartósan tárol cookie-kat az Ön eszközén a webböngészőn keresztül. Ha Ön nem járul hozzá ehhez az adatfeldolgozáshoz, megakadályozhatja a cookie-k mentését a megfelelő beállítások webböngészőben történő konfigurálásával. További információt a Cookie-k című fenti szakaszban talál.

Az alábbi oldalon közzétett adatvédelmi szabályzatban
policies.google.com/privacy a Google további információkat nyújt az adatok gyűjtésével és felhasználásával, valamint az Ön erre vonatkozó jogaival és adatvédelmi lehetőségeivel kapcsolatban.

Google AdWords konverziókövetéssel

A webhelyünkön a Google AdWords hirdetési eszközt használjuk, amely magában foglalja a konverziókövetést is. A szolgáltatást a Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA) – továbbiakban: Google – biztosítja.

Az EU–USA adatvédelmi pajzs szerinti tanúsításon keresztül
www.privacyshield.gov/participant a Google garantálja, hogy az EU adatvédelmi rendelkezéseit az adatok Egyesült Államokban való feldolgozásakor is betartják.

A konverziókövetést a termékeink és szolgáltatásaink célzott módon történő reklámozására használjuk. A jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja. Jogos érdekünk a webhely elemzésének, optimalizálásának és kereskedelmi működésének garantálása.

Amikor rákattint a Google által megjelenített valamely hirdetésre, a használt konverziókövetési szolgáltatás egy cookie-t ment az Ön eszközére. Ezek a konverziós cookie-k 30 nap elteltével lejárnak, és azokat a rendszer nem használja személyes azonosításra.

Ha a cookie továbbra is érvényes, és Ön felkeres egy adott oldalt a webhelyünkön, a Google-lel együtt láthatjuk, hogy Ön rákattintott a Google-on elhelyezett valamelyik hirdetésünkre, és a rendszer átirányította a webhelyünkre.

A Google az így összegyűjtött adatokat arra használja fel, hogy statisztikákat szolgáltasson a webhelyünkön tett látogatásokról. Ezenkívül adatokat biztosít nekünk azokról a felhasználókról, akik rákattintottak a hirdetés(ek)re, valamint tájékoztatást nyújt a webhelyünkön felkeresett oldalakról is. Azonban sem mi, sem a Google AdWords szolgáltatást használó egyéb harmadik felek nem képesek ezeken az adatokon keresztül személyesen azonosítani Önt.

Ezenkívül megakadályozhatja vagy korlátozhatja a cookie-k telepítését a webböngésző megfelelő beállításainak megadásával. A már mentett cookie-kat is bármikor törölheti. Az ehhez szükséges lépések és intézkedések azonban a használt webböngészőtől függenek. Ha bármilyen kérdése van, olvassa el a webböngésző súgóját vagy dokumentációját, illetve forduljon a fejlesztőhöz vagy az ügyféltámogatáshoz.

A témában a Google az alábbi oldalakon további információt nyújt:

  • services.google.com/sitestats/en.html
  • www.google.com/policies/technologies/ads/ 
  • www.google.com/policies/privacy/
amely tartalmazza a személyes adatok felhasználásának megelőzésére vonatkozó lehetőségeket is.

Google-remarketing vagy „hasonló célközönségek”

A webhelyünkön a remarketing vagy „hasonló célközönségek” funkciót használjuk. A szolgáltatást a Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA) – továbbiakban: Google – biztosítja.

Az EU–USA adatvédelmi pajzs szerinti tanúsításon keresztül
www.privacyshield.gov/participant a Google garantálja, hogy az EU adatvédelmi rendelkezéseit az adatok Egyesült Államokban való feldolgozásakor is betartják.

Ezzel a funkcióval olyan érdeklődésen alapuló, személyre szabott hirdetéseket jelenítünk meg külső felek webhelyein, amelyek szintén a Google hirdetési hálózatának részét képezik.

A jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja. Jogos érdekünk a webhely elemzésének, optimalizálásának és kereskedelmi működésének garantálása.

A hirdetési szolgáltatás engedélyezéséhez a Google a webböngészőn keresztül egy számsorozatot tartalmazó cookie-t ment az Ön eszközére a webhelyünk meglátogatásakor. Ez a cookie rögzíti a webhelyen tett látogatások és a webhely használatának anonimizált adatait. Azonban a rendszer személyes adatokat nem továbbít. Ha ezután Ön meglátogatja egy olyan harmadik fél webhelyét, amely szintén a Google hirdetési hálózatának részét képezi, a webhelyünkre vagy az azon kínált termékekre és szolgáltatásokra mutató hirdetések jelenhetnek meg.

A Google egy beépülő modult kínál az összes ismert webböngésző számára:

www.google.com/settings/ads/plugin amely a fenti funkció végleges kikapcsolásához használható.

Ezen túlmenően a www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices vagy a
www.networkadvertising.org/choices/ oldalak felkeresésével elutasíthatja az adott szolgáltatóktól származó cookie-k használatát.

Bizonyos körülmények között a Google a többeszközös marketing használatával több eszközön is nyomon követheti az Ön felhasználói szokásait, ami azt jelenti, hogy még akkor is megjelenhetnek érdeklődésen alapuló, személyre szabott hirdetések, ha másik eszközre vált. Ez azonban csak akkor történhet meg, ha Ön hozzájárul ahhoz, hogy a rendszer a böngésző előzményeit összekapcsolja a meglévő Google-fiókjával.

Az alábbi www.google.com/privacy/ads/
oldal felkeresésével további információt kaphat a Google-remarketingről.

Online állásajánlatok/munkalehetőségek közzététele

Lehetőséget biztosítunk Önnek, hogy a webhelyünkön keresztül pályázzon meg nálunk állásokat. A digitális pályázat benyújtásakor elektronikus úton gyűjtjük össze és dolgozzuk fel a pályázó és a pályázat adatait a felvételi eljárás elvégzése céljából.

Az adatfeldolgozás jogalapja a német szövetségi adatvédelmi törvény (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) 26. cikkének (1)(1) bekezdése a GDPR 88. cikkének (1) bekezdésével összhangban.

Ha a felvételi eljárás után munkaszerződést kötünk a pályázóval, a pályázattal benyújtott adatokat az Ön személyes aktáiba mentjük a normál munkahelyi és adminisztrációs folyamatok megkönnyítése céljából, miközben továbbra is betartjuk jogi kötelezettségeinket.

Ebben az esetben is az adatfeldolgozás jogalapja a BDSG 26. cikkének (1)(1) bekezdése a GDPR 88. cikkének (1) bekezdésével összhangban.

Ha a pályázatot elutasítjuk, az elküldött adatokat automatikusan töröljük az elutasításról szóló értesítést követő két hónapon belül. Azonban az adatokat nem töröljük, ha törvényi kötelezettségek miatt hosszabb tárolási időszakra – legfeljebb négy hónap, vagy amíg a bírósági eljárás be nem fejeződik – van szükség, például az egyenlő bánásmódról szóló általános törvény (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, AGG) esetén.

Ebben az esetben a jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja és a BDSG 24. cikk (1)(2) bekezdése. Jogos érdekünk a jogi védelem és a bűnüldözés támogatása.

Ha Ön kifejezetten hozzájárul az adatok hosszabb ideig történő tárolásához, például a pályázókat vagy az érdekelt feleket tartalmazó adatbázisba való felvételhez, a beleegyezése alapján elvégezzük az ilyen adatok további feldolgozását. Ebben az esetben a jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja. Azonban jövőbeni hatállyal Önnek joga van nekünk nyilatkozva bármikor visszavonni a beleegyezését a GDPR 7. cikkének (3) bekezdésével összhangban.

Az adatvédelmi szabályzat modelljének forrása: Anwaltskanzlei Weiß& Partner