©

Elhárító favédelem és fafelújítás

Védelem a rovarok és kártevők fertőzése ellen

Legyen szó akár fedélszékről, akár más fa alkatrészekről – a rovarok és kártevők fertőzése a fa szerkezetét hosszú távon és teljesen tönkre tudja tenni. Annál fontosabb a lehető leggyorsabban cselekedni, ha fertőzést észlelünk.

A fát a rovarok is kedvelik. Ha rátelepülnek és rágcsálják, annak pusztító következményei lehetnek. A fa kártevői egész épületeket destabilizálhatnak. Minél korábban ismerjük fel a fertőzést, annál jobb. Készséggel adunk áttekintést Önnek a legfontosabb fakártevőkről, és megmutatjuk, hogy a Remmers termékpalettájával hogy tud időszerű helyreállítást végezni.

A fát és a faanyagokat a fát károsító gombák megrongálhatják. A gombák a fában és a fán a finom gombafonalakból (hifák) olyan hálózatot képeznek, melyeket összességében micéliumnak neveznek. A rothadás a legveszélyesebb, amit a fát károsító gombák okozhatnak. A rothadás roncsolja a fa szerkezetét.

Faanyag-szilárdítás/fapótlás

Ha a rovarok vagy gombák által megrongált fa alkatrészeket nem lehet levágni, majd ismét megerősíteni, akkor a megtámadott anyag szilárdságát a poliuretán faanyagszilárdító szerrel / epoxi-faanyagszilárdító szerrel végzett kezeléssel ismét növelni lehet.

Ehhez a megtisztított felületet ismételten, telítődésig be kell kenni a szerrel. Ugyanígy lehetséges az is, hogy a preparátumot nyomó injektálással, műanyag injektorokkal vigyük be, hogy a beljebb rongálódott tartományok megszilárdítása lehetségessé váljon.

Ha másrészt arra van szükség, hogy a levágott építési elemeket ismét az egykori nyomószilárdsággal lássák el (például pillérek, támok talppontjai), illetve az eredeti méretet ismét helyre kell állítani (mint például a műemlékvédelemben), akkor az eltávolított faanyag pótlását epoxi faanyagpótló masszával/PU faanyagpótló masszával lehet elvégezni. A jobb tapadás elérése érdekében az epoxi fapótló massza alkalmazásánál az epoxi-faanyagszilárdító szerrel végzett előkezelés kényszerűen szükséges. Ezt követően a Remmers fedőfestékkel el lehet végezni a színbeli kiegyenlítést.

©

A fafelületek meghatározása a fedélszékekben

A fafelület számítása

A Birodalmi Közlöny szerinti, a fedélszékben lévő fafelületek kiszámítására vonatkozó, következő számítási alap még ma is érvényes: A tető faszerkezetének kiterített felülete a padlás alapterületéből (a falazat külső mérete) számítható ki egy tényezővel megszorozva, mely a gerincmagasságtól függ.

A gerincmagasságot a padlásszinttől kell mérni.
Gerincmagasság 5 méterig = a tényező 3,3 (2,3).
Gerincmagasság 7 méterig = a tényező 3,6 (2,6).
Gerincmagasság 7 m felett = a tényező 4,0 (3,0)

Ha a fapadlón nem számítják bele, a tényezőből 1 érték levonható. A megfelelő értékek már a zárójelekben szerepelnek. Kiépített tetőszinteknél csak a padlót veszik alapterületnek, a látható válaszfalaknál, fa álpadlóknál a mindenkori két oldalas rálátási felületet mérik. A válaszfalak esetleges segédszerkezetei számításon kívül maradnak.

Példaszámítás:
A ház külső mérete: 8 x 10 m = 80 m²
Gerincmagasság (a padlásszinttől mérve): 5 méterig = 80 x a 3,3 tényező = 264 m²
kiterített fafelület. Ebben a felületben 80 m² padlást vettünk figyelembe.

Egészség- és környezetvédelem

Feldolgozási utasítások
A teherhordó fa alkatrészeken a favédelmi intézkedéseket csak favédelemben tapasztalt szakember végezheti - az engedélyezési rendelkezések betartása mellett. A szükséges szakképesítéseket az alkalmazandó favédő szer műszaki dokumentációja ill. általános építésfelügyeleti engedélye tartalmazza.
A favédő szer alkalmazásánál különösen a munka- és környezetvédelemre vonatkozó előírásokat (pl. veszélyes anyagokról szóló rendelet) kell az edényzeten lévő jelölésnek (különösen veszélyszimbólum, veszélymegnevezés, veszélytájékoztatás, biztonsági tanácsok) megfelelően figyelembe venni. A favédőszer termékcsoportok kiegészítő információi, valamint üzemi utasításai a Gefahrstoff-Informationssystem der Berufsgenossenschaften der Bauwirtschaft (GISBAU) (Építésgazdálkodási Szakmai Közösségek Veszélyes Anyagokra Vonatkozó Információs Rendszere) rendszerben találhatók meg.

©

Személyi védőfelszerelés
A favédő szerekkel való munkavégzést úgy kell megtervezni és végezni, hogy az ne jelentsen egészségügyi kockázatot, valamint se külső személyek, se a környezet ne sérülhessen/károsodhasson. A favédő szerek szabályos használatára vonatkozó általános tájékoztatásokat a BAuA védelmi útmutatója írja le. A favédő szerek és az egyéni védőfelszerelések biztonsági szempontból releváns adatait a címke, a biztonsági adatlap és a műszaki adatlap tartalmazza.

Környezetvédelem
A favédő szereket az eredeti edényzetben úgy kell tárolni, hogy véletlen expozíció esetén kockázat ne állhasson fenn. Biztosítani kell, hogy illetéktelen személyeknek ne legyen hozzáférése a favédő szerekhez. A raktár feleljen meg a vonatkozó törvényi előírásoknak (VAwS, WasgefStAnIV, WHG stb.). Minden munkát úgy kell végezni,
hogy ne juthasson favédő szer a talajba, a talajvízbe vagy a felszíni vizekbe. A favédő szer a továbbiakban fel nem használható maradványait veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani. Az ártalmatlanításra vonatkozó tájékoztatást a biztonsági adatlap 13. pontja tartalmazza. Az edényzetet, amelyből a maradványokat teljesen eltávolították, újrahasznosító rendszerekbe kell bevezetni.

Elhárító favédelem és fafelújítás

15 terméket találtunk:
 

Nézet

Termékszám 210005

Folyékony védőszer-koncentrátum a könnyező házigomba ellen falazatban

Termékszám 136801

Festéklemaró & graffiti eltávolító

Termékszám 067603

Speciális tisztítószer a zöld elszíneződések eltávolítására teraszról, kövezetről és falazatról

Termékszám 221330

Vizesbázisú, lassú hatású faanyagvédő szer

Termékszám 4500205908

Oldószerbázisú, folyékony megszüntető faanyagvédőszer végfelhasználók részére

Termékszám 316101

Oldószermentes, kétkomponensű, epoxigyanta alapú faanyag-stabilizáló szer

Termékszám 316203

Oldószermentes, kétkomponensű kiegyenlítőmassza

Termékszám 238701

Oldószermentes felújító szet bel- és kültéri faanyagra

Termékszám 237901

Poliuretán alapú, egykomponensű fastabilizátor és szennyezőanyag-rögzítő

Termékszám 377784

Vizesbázisú bütüvédőszer

Termékszám 069384

Nedvesség okozta foltok tiszítására