©

Minőség és környezet

Minőségügyi-, környezetvédelmi - és munkaügyi irányelveink

Fenntartható gondolkodás és cselekvés

Kiemelkedő felelősséget vállalunk a környezet megtartásáért, és ehhez a kezdeményezéshez valamennyi kollégánk hozzájárul cégünknél. Vállalatunk fenntarthatóságát támogatni és erősíteni számunkra nem csak „üres beszéd”, hanem minden terület konkrét célkitűzéseinek alapja. 2025-ig a nyersanyagaink és energiahordozóink felhasználásának hatékonyságát még tovább szeretnénk javítani anélkül, hogy az a teljesítményünk vagy az általunk nyújtott minőség rovására menne. Termékválasztékunk tekintetében új termékminőségi szempontokat honosítunk meg a piacon, melyek a legmagasabb ökológiai és fogyasztóvédelmi igényeknek is eleget tesznek. Az ezen az úton megtett további előrelépéseinket az éves jelentéseinkben továbbra is közzétesszük.

Egy olyan közepes méretű családi vállalkozás számára, mint amilyen a Remmers is, alapvető cél a fenntarthatóság javítása gondosan megtervezett és átláthatóan menedzselt módon. Éppen ezért ez a vállalás a vállalkozás küldetésében is szilárdan rögzítve van.

©

Fenntartható termékek

A Remmers [eco] márka az erőforrások, az emberek és a természet iránti felelősségteljes fellépést szimbolizálja. Az ilyen minőségi jelzéssel ellátott termékek a Remmers teljes választékában megtalálhatók.

A Remmers [eco] modern, előre mutató és fenntartható cselekvést képvisel a gyártás, a beszerzés és vásárlás, kutatás és fejlesztés, valamint logisztika és az értékesítés területén..

További információk

Az integrált irányítási rendszer mérföldkövei

A Remmersnél meghonosított „Integrált irányítási rendszer” keretében töretlen fejlődésünket évente auditáltatjuk független, neves auditorokkal. Folyamatos javulás a minőség, a környezet- és munkavédelem területén – több, mint 25 éve tanúsított formában!

  • 1993: ISO 9001 minőségirányítási tanúsítvány a gyártás részterületeire
  • 1994: ISO 9001 minőségirányítási tanúsítvány a teljes vállalatra
  • 1996: EMAS III minőségirányítási tanúsítvány a bad dübeni gyártó telephelyre
  • 1997: EMAS III minőségirányítási tanúsítvány a teljes vállalkozásra
  • 2000: ISO 14001 környezetirányítási tanúsítvány a teljes vállalkozásra
  • 2005: Tanúsított biztonsági, egészség- és munkavédelmi irányítási rendszer (OHSAS / BS 18001)

Aktuális letölthető tanúsítványok

©

A Remmers küldetése

A Remmers AG irányelve felvázolja a minőségügyi-, környezetvédelmi- és munkavédelmi rendszerünk alapelveit és vezérgondolatait, valamint keretet ad a célok meghatározásához és az eredemények értékeléséhez. Küldetésünk hangsúlyozza az ügyfelek iránti, valamint a vállalati folyamataink fejlesztése iránti elköteleződésünket.

A termékminőség, a versenyképesség, az innovációs erő, a munka- és a környezetvédelem vállalatcsoportunk jövőbeni fennállásának alapja, és sikerünk elengedhetetlen alkotóeleme. A Remmers csoport vállalatai intelligens megoldásokat kínálnak innovatív termékek és testreszabott szolgáltatások révén. Ez, és az ügyfeleinkkel kialakított bizalmi viszony teszi lehetővé sikereinket. Tevékenységünk központjában a vevő és a vevő elégedettsége, irányítási rendszerünk állandó tökéletesítése, dolgozóink sérüléseinek és megbetegedésének elkerülése, a munka- és egészségvédelmi szolgáltatások állandó javítása, valamint a környezeti terhelés csökkentése áll, többek között az erőforrásokkal való takarékos bánásmód révén.

A környezet- és munkavédelem szempontjából érvényes jogi kötelezettségeink betartását, valamint a további - önként vállalt - kötelezettségeinknek való megfelelést folyamatosan ellenőrizzük. A kialakított folyamatok megfelelőségét rendszeresen értékeljük. Az üzemzavarok és vészhelyzetek esetén követendő magatartási normákat riadótervben és belső jelzési irányelvben írjuk le. Folyamatosan elemezzük és ellenőrizzük tevékenységeink emberekre és környezetre gyakorolt hatásait. Itt a termékek és gyártási folyamatok tesztelésére és optimalizálására összpontosítunk, tekintettel azok minőségére és környezeti kompatibilitására, a környezetre gyakorolt káros hatások minimalizálására, valamint az erőforrások gazdasági és gondos felhasználására. A Remmers csoport vállalatai nyílt és folyamatos párbeszédet folytatnak a dolgozókkal, ügyfelekkel, szállítókkal, valamint a hatóságokkal, szomszédokkal és a nyilvánossággal.

Dokumentált fejlődés

A Remmers elkötelezettsége a folyamatos fejlesztés és a cég ökológiai lábnyomának csökkentése iránt nem csak üres szó. Folyamatosan értékeljük fejlesztési lehetőségeinket, és ezt minden évben új célok kitűzésére használjuk fel. Az így meghatározott intézkedések teljesítményünk folyamatos és dokumentált javulásához vezet, amint azt a környezetvédelmi nyilatkozatunk is bizonyítja.

Minőség

A minőség a Remmersnél nem véletlen, hanem csapatmunka, kompetencia és gondosság eredménye. Egyetlen gyártási tétel sem hagyja el úgy a gyárat, hogy azt alaposan át ne vizsgálnánk. A vevők egyre igényesebbek, a tételek vizsgálata is ehhez igazodik. Itt nem arról van szó, hogy egyre nagyobb ráfordítású javításokkal egyre csökkenő célt kell elérni, éppen ellenkezőleg:

Minél kevesebbet kell korrigálni, ez annál jobb az állandó termékminőség szempontjából. Ezt csak az összes kapcsolódási pont zavartalan összjátékával lehet elérni. Koncepciónkat nem utolsósorban a szaktanácsadók széleskorű hálózata teszi minőségileg tökéletessé, akik szorosan együttműködnek az ipari, a kézműves és barkácsáru ágazatokkal.

industrial warehouse

A minőség a beszerzésnél, a szállítók és nyersanyagok kiválasztásánál kezdődik.

Employees in the laboratory

A minőség a termékreceptúrák kidolgozásával és kipróbálásával folytatódik, ez a kutatás-fejlesztési részleg feladata

A Remmersnek fontos a gyártás minősége. Folyamatosak a befektetések a legmodernebb gyártási rendszerekbe és koncepciókba. Így folyamataink stabilak és megismételhetőek.