• BFA

  Termékszám 067330

  BFA

  Baktericid, fungicid és algicid hatású kombinált termék, bezöldült és bezöldülésre hajlamos építőanyagok tisztítására ás alapozására

  LANG_VARIANTE
  0673 | BFA
  Kiszerelés
  Értékesítő keresése

  Az Ön személyes értékesítőjét itt találja.

  Értékesítő keresése
  Szakkereskedő keresése

  Az Önhöz legközelebbi szakkereskedéseket itt találhatja.

  Biztonsági utasítások

  • * A biocid termékeket óvatosan kell használni. Használat előtt minden esetben el kell olvasni a címkét és a termékinformációkat.

  Termékjellemzők

  Megjelenés színtelen és enyhén sárgás közötti, híg folyadék
  Sűrűség (20 °C) 1,0 kg/l
  pH-érték (20 °C) 7,5

  A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

  Felhasználási terület

  • For use on floors/walls indoors
  • Megelőző védelem a bezöldülés ellen
  • Biológiai szennyeződések eltávolítása ásványi alapfelületekről, hőszigetelő rendszerekről és festékekről

  Tulajdonságok

  • Water-based
  • Kiváló hosszú távú hatás
  • Nincs hidrofobizáló hatása
  • Nehézfémektől mentes
  • A munka előkészítése
   • Előkészítés

    A durva szennyeződéseket gépi úton vagy magasnyomású mosóberendezéssel el kell távolítani.

  • Feldolgozás
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • Scrubber / Scrub brush/ Roller / Low pressure sprayer
   • Felülettisztítás:

    A terméket a megfelelő szerszámmal kell felhordani.

    Egy észszerű hatásidő után a kezelt felültet le kell mosni.

    A kezelést szükség esetén meg kell ismételni.

     

    Hatóanyagtelep (depo) kialakítása:

    A terméket a megfelelő szerszámmal kell felhordani.

    A kezelt felületet nem szabad utólag lemosni.

    Megfelelő száradás után a további munkálatok elvégezhetők.

  • Feldolgozási tudnivalók
   • Az első használat előtt nem feltűnő helyen ellenőrizni kell a kompatibilitást.

    A hatásidőt és az anyagszükségletet egy próbafelületen lehet meghatározni.

    Azokat az alkatrészeket és anyagokat, amelyek nem kerülhetnek érintkezésbe a termékkel, megfelelően le kell takarni.

    Megfelelő felfogóedényt kell felszerelni.

  • Munkaeszközök és tiszításuk
   • Scrubber / Scrub brush/ Roller / Low pressure sprayer
   • Súrolókefe, gyökérkefe, festőhenger és alacsony nyomású szóróberendezés

    A munkaeszközöket használat után azonnal vízzel le kell öblíteni.

  • Tárolás/eltarthatóság
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Felbontatlan, eredeti göngyölegben, hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolva min. 36 hónapig.

  • Anyagszükséglet
   • Approx. 200 ml - 500 ml / m² per layer applied
   • Min. 0,2 l/m² a szennyeződéstől függően

   • A pontos anyagszükségletet megfelelő nagyságú próbafelületen lehet meghatározni.

  • Általános jelzések
   • Figyelembe kell venni a hatályos előírásokat és jogi követelményeket, és az ezektől való eltérésekről külön meg kell állapodni.

    A tervezésnél és a kivitelezésnél mindig figyelembe kell venni a terméktanúsítványban foglaltakat.

    Próbafelület készítése kötelező!

  • Ártalmatlanítás
   • A hatóanyag maradék és a hatóanyagtartalmú mosóvíz nem kerülhet a felületi csatornarendszerbe. A mosóvizet össze kell gyűjteni és a vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani/szennyvízcsatornába juttatni. Tudnivalók a német DWA-M 370 "Homlokzatok tisztításánál és rétegleválasztásánál keletkező hulladék és szennyvíz" műszaki adatlapban.

    Az objektumot be kell jelenteni az illetékes hatóságnál.

    Hulladék kód 20 01 29* veszélyes anyagokat tartalmazó mosószer

  • Biztonság / előírások
   • A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.