©

Graffiti elleni védelem

Megelőző problémamegoldás

A Remmers Graffiti-Schutz a szemipermanens graffiti elleni védelmi rendszerek csoportjába tartozik. A graffitik és a falfirkák egyszerűen eltávolíthatók a bevonatolt alapfelületekről forró vizes magasnyomású tisztítóberendezés segítségével (higrotermikus tisztítás).

Alapvető ismeretek és jogi háttér

Alapvető ismeretek

A graffiti fogalom etimológiailag a görög „graphein” szóból ered. Az olasz nyelvterületen a „sgraffiare” (= karcolás, kapirgálás) szóból fejlődött ki a „sgraffiti”, illetve a „graffiti”. A mai nyelvhasználatban a „graffiti” (egyes számban: graffito) olyan irományokat/képeket takar, amelyeket a nyílt térben – rendszerint engedély nélkül – festenek fel a falak felületére. A graffiti elleni védelmet nyújtó rendszerek (más néven anti-graffiti rendszerek) alapvetően nem nyújtanak védelmet a graffitik elkészítésével szemben, hanem lehetővé teszik ezeknek a „műalkotásoknak” a gyors és lehetőleg probléma és maradványmentes eltávolítását.

Jogi háttér

A graffitikészítés a német büntetőtörvénykönyvben bűncselekménynek számít.

 • 303. § – Dologi károkozás
(1) Aki jogellenesen megrongál vagy lerombol egy idegen tárgyat, az egytől két évig terjedő szabadságvesztéssel vagy pénzbírsággal büntetendő.
(2) A próbálkozás büntethető.

 • 304. § – Dologi károkozás köztulajdonban
(1) Aki jogellenesen megrongálja vagy lerombolja az állam területén tevékenykedő vallási közösségek vallási tárgyait vagy az istentisztelet során használt tárgyakat, vagy síremlékeket, közterületen lévő emlékműveket, természeti emlékhelyeket, közérdekű gyűjteményekben őrzött vagy nyilvánosan kiállított művészeti, tudományos vagy ipari alkotásokat, vagy a közérdeket vagy a közutak, közterek vagy közügyi létesítmények megszépítését szolgáló tárgyakat rongál meg vagy rombol le, az egytől három évig terjedő szabadságvesztéssel vagy pénzbírsággal büntetendő.
(2) A próbálkozás büntethető.

 • 2005 – a 303. § és a 304. § kiegészítése
„Szintén büntetendő az a személy, aki nem csupán csekély mértékben és nem átmeneti jelleggel jogosulatlanul megváltoztatja egy idegen tárgy külső megjelenését.”

Vevői igények

Az építési iparágon belül kevés olyan termékrendszer van, ahol a vevői igények és a realitás között olyan hatalmas űr tátong, mint a graffiti elleni védelmet szolgáló rendszerek területén. Ezért minden egyes intézkedés során feltétlenül szükséges összeegyeztetni a vevői elképzeléseket és a lehetséges rendszerek teljesítőképességét.

A vevőnek rendszerint alábbi elképzelései vannak a graffiti elleni védelmet illetően:

 • A védelmi rendszer felhordása nem okoz optikai vagy műszaki változást az eredeti felületen. Ezalatt általában a következőket értik:
  • Nem változik a szín
  • Nem változik a fényességi fok
  • Nem csökken a diffúziós képesség
  • Nem változik a vízfelvétel, különösen akkor, ha a felületnek csak egy részére szükséges a védelem
  • Stabilitás a fenti pontokkal kapcsolatban a teljes használati időtartam alatt
 • A graffiti 100%-ban eltávolítható tisztítással fátyol vagy felületi elváltozás képződése nélkül, azaz a tisztítás után optikailag visszaállítható az eredeti állapot.
 • A tisztítás környezetbarát módon lehetséges.
 • Adott esetben abból indulnak ki, hogy a tisztítást a saját munkavállalók is el tudják végezni, azaz a rendszer felhordását „meg tudják oldani házilag”.
 • A rendszer ismételten többször hat.

A graffiti elleni védelmi rendszerek csoportosítása

A graffiti elleni védelmi rendszereket a stabilitásukra vonatkozó csoportosításhoz hasonlóan a graffiti eltávolításának módja szempontjából is csoportosíthatjuk az alábbi módon:

Ez a fogalom minden olyan profilaxis rendszert takar, amelyeket a graffitivel együtt el kell távolítani. Ennek megfelelően részben áldozati rétegrendszereknek is nevezzük őket. Többféle alapú termék áll rendelkezésre. A legfontosabb ezek közül:

 • akrilát alapú,
 • biopolimer alapú és
 • viasz alapú.

Ezek a rendszerek rendszerint kiemelkedően áteresztik a párát, és nem okoznak színtónus-elváltozást, illetve csak csekély mértékben okoznak színtónus-elváltozást a kezelt felületeken. Egy ilyen termék kiválasztásakor az alábbi kérdésköröket kell figyelembe venni:

 • Valóban fennáll a reverzibilitás vagy a tisztítás után maradnak termékmaradványok az alapfelületen? Ezek az anyagok ismételt alkalmazás esetén felhalmozódnak az alapfelületben és adott esetben problémákat okoznak.
 • Milyen mértékű az időjárásállóság az építőelemben az adott körülmények között? A termékek egy része vízben oldható, ami kimosódáshoz vezethet. A hatékonyság eléréséhez épp ezért bizonyos időközönként frissítést kell végezni még akkor is, ha nem végeztek előtte tisztítást. Meg kell határozni a megfelelő ciklusokat az intézkedés előkészítése során.
 • Megfelelő a stabilitás a mikroorganizmusokkal szemben? Néhány ideiglenes rendszer – különösen a biopolimer alapú rendszerek – a mikroorganizmusok táptalaja lehet.

Olyan rendszereket nevezünk szemipermanens rendszereknek, amelyek minimum két védőanyagból állnak. Ezek a rendszerek rendszerint egy nem reverzibilis, nem hidrofobizáló és/vagy oleofób komponenst, továbbá egy reverzibilis komponenst tartalmaznak. A tisztítás során – az ideiglenes rendszerekhez hasonlóan – ezt az anyagot is eltávolítják, majd ezután meg kell ismételni az intézkedést. Az első felhordást tekintve egy- és többrétegű rendszereket különböztetünk meg. Az egyrétegű rendszerek esetében a hatóanyag-kombináció egykomponensű termékként készül és így is kell felhordani. A védőanyagok a felhordás után válnak szét. Erre példa a speciális viaszok és az organoszilikon tartalmú hatóanyagok kombinációja. Amíg a viszkomponensek a viszkozitásuknak és részecskeméretüknek köszönhetően a homlokzat felületén maradnak reverzibilis komponensként, addig az organoszilikon tartalmú rész behatol az alapfelületbe, és irreverzibilis víztaszítást idéz elő. A többrétegű rendszerek esetében a komponenseket egyenként, egymás után kell felhordani. Egy ilyen rendszer melletti döntés során az alábbi jellemzőket kell figyelembe venni:

 • A bevonatolt felületen nem változhat meg a színtónus, illetve csak csekély mértékben változhat meg.
 • A szemipermanens rendszerek rendszerint gőzáteresztők.
 • A rendszer első rétege behatol az alapfelületbe, így a technológiai szerkezete alapján csak szívóképes alapfelületekre hordható fel.

A permanens graffiti elleni védelmi rendszerek rendszerint olyan több rétegből állnak, amelyek tartósan az alapfelületen vagy az alapfelületben maradnak. Ez pedig azt sugallja, hogy a védelmi rendszer hatása azokon a felületeken is megmarad újbóli felhordás nélkül, amelyekre többször kerül graffiti és azt többször tisztítják le róla. Azonban ezeknél a rendszereknél is szükség van a védőréteg megújítására – az adott terméktől függően a bizonyos számú tisztítás elvégzése után. Permanens graffiti elleni védelmi rendszerként hidrofobizáló, illetve oleofób impregnálások is alkalmazhatók bevonatként.

 • Impregnálás
  • Ezeknek a rendszereknek az alapját rendszerint a fluorvegyületek képezik, amelyek általánosan „teflon”-vegyületekként ismertek, és kifejezetten erős „gyöngyöző hatást” keltenek.
  • A kezelt felületek optikai tulajdonságai éppúgy nem változnak, mint a diffúziós képességük.
  • Az ilyen típusú termékek nem képeznek póruszáró réteget, hanem víz- és olajtaszítóvá teszik a felülethez közeli pórusokat. Ezért a védőanyagnak be kell tudnia hatolni az alapfelületekbe. Azonban mégsem lehet túl nyílt pórusú, mert akkor nem akadályozható meg bizonyosan a graffiti-részecskék behatolása az építőanyag pórusaiba.
  • Az ilyen típusú termékek különösen alkalmasak a nyersbeton felületek kezelésére.

 • Bevonatok
  • Ezeknek a rendszereknek az alapja többnyire a többrétegűen felépített műgyanta – gyakran a kémiailag rezisztens poliuretán.
  • A színtelen lakkok mellett kaphatók különböző fényességi fokú színes lakkok is valamennyi színtónusban.
  • Az ily módon védelemmel ellátott felületek rendszerint gyorsan, egyszerűen és teljesen megtisztíthatók.
  • Ezek a védelmi rendszerek jól tapadnak szinte minden felületen, még a sima felületeken is.
  • Elzárják a pórusokat az építőanyagok felületén, és zárórétegként fejtik ki hatásukat. Ezek a rendszerek mind a mai napig szinte teljesen gőzzáróak, ami nedves alapfelületeken problémát okozhat.

Tisztítási technológiák

A graffitik eltávolításához különböző technológiák jönnek számításba, amelyeket mindig az adott graffiti elleni védelmi rendszerhez és az adott szórólakkhoz kell igazítani.

 • Először fel kell hordani az oldószertartalmú festéklemaró pasztákat. A terméktől és a szórólakktól függő behatási idő eltelte után rendszerint magasnyomású, forró vizes magasnyomású tisztítóberendezéssel vagy adott esetben gőztisztítóval végzik ezután a tisztítást.
 • Szükség esetén egyéb vegyi úton ható tisztítószerek vagy oldószerek is alkalmazhatók hasonló eljárással.
 • Míg az abrazív eljárások – pl. a forró vizes magasnyomású eljárás – rendszerint csak védelemmel ellátott alapfelületen alkalmazhatók, addig az alacsony nyomású nedves szórásos eljárás vagy az alacsony nyomású részecskeszórásos eljárás, illetve az örvénysugaras eljárás szükség esetén védelemmel el nem látott alapfelületeken is.
 • Kézi tisztítás is végezhető vegyi anyagokat tartalmazó tisztítószerek alkalmazásával, különösen a sima alapfelületeken.
 • A – főleg kultúrtörténeti szempontból – értékes alapfelületek esetében a graffiti eltávolításához szükség esetén lézeres technológia is alkalmazható.

A tisztítás során alapvetően használni kell az előírt munkavédelmi eszközöket, és be kell tartani a szennyvíz, illetve a szennyeződések elvezetésével és/vagy ártalmatlanításával kapcsolatos előírásokat.

Graffiti elleni védelmet nyújtó termékek kiválasztási szempontjai

A graffiti elleni védelem kiválasztásakor mindenek előtt meg kell ítélni, hogy a védelmi rendszer és a lehetséges tisztítási eljárás együttesen hogyan hat az alapfelületre. Ennek során számtalan szempontot kell figyelembe venni:

 • Megváltoztatja-e a védelmi rendszer optikailag a homlokzatot, illetve az optikai elváltozást korlátozásnak kell-e tekinteni, hiszen lehetőség szerint az alapfelületnek csak egy részén van szükség védelemre (pl. csak a földszinti homlokzaton)?
 • A tulajdonos kívánsága alapján a védelmi intézkedésnek reverzibilisnek kell lennie? Ez a szempont különösen a műemléki védelem alatt álló építmények esetében részben alapkövetelmény.
 • Mennyire változtatja meg a homlokzatot építésfizikai szempontból egy adott védelmi rendszer felhordása? Ez a szempont a homlokzatszerkezet nedvességháztartását – a nedvességfelvételi és leadási tulajdonságokat – érinti különösen. Ebben az összefüggésben különösen meg kell vizsgálni, hogy az alapfelület mennyire van kitéve a sók károsító hatásának, mivel a sók – különösen a páraáteresztő rendszerek esetében – lehetséges károsító hatása megmarad. A potenciális veszélyforrást jelentő sók megítélésével kapcsolatban utalunk az Állapot- és kárfelmérés, illetve a Homlokzatok víztaszító felületképzése című fejezetekre.
 • Alkalmas az alapfelület a kívánt tisztítási eljáráshoz? Az ásványi alapú építőanyagokhoz – mint pl. a terméskő- és téglafalak, a beton vagy akár a vakolat – rendszerint viszonylag könnyen kiválasztható a megfelelő védelmi rendszer az 1.9. részben ismertetett keretfeltételek figyelembevételével. A többi építőanyag már jóval nagyobb kihívást jelent a megfelelő rendszer kiválasztása szempontjából. Sok esetben problémamentesen felhordható a graffiti elleni védelmet nyújtó termék, azonban elképzelhető, hogy a későbbi tisztításhoz használt technológia már nem alkalmazható az adott alapfelületen. Így pl. nem alkalmazhatók a bevonatolt homlokzatokon olyan szemipermanens rendszerek, amelyek viaszkomponensét a tisztítás során ki kell oldani. A tisztításhoz használt forró vizes nagynyomású tisztítóberendezés működéséhez használt 80-90 °C-os víz hőmérséklete a homlokzat felületén a homlokzati réteg leoldódását és leválását okozhatja.
 • Mennyire időjárásállóak bizonyos termékek az adott időjárási körülmények között? Az általános várható időjárás mellett a kezelendő terület mikroklímájára – pl. a szélre, a záporeső gyakoriságára, a napsugárzásra és az árnyékolásra – is ügyelni kell. Egyes termékek hatékonyságának megőrzése érdekében bizonyos időközönként fel kell frissíteni a védelmet. Ehhez megfelelő ciklusokat kell meghatározni.
 • Mennyire ellenállóak a potenciálisan alkalmazandó termékek a mikroorganizmusok megtelepedésével szemben? Ez a szempont különösen akkor fontos, ha a mikroorganizmusoknak kedvező környezeti feltételek miatt a homlokzaton már a graffiti elleni védelem előtt megtelepedtek a mikroorganizmusok. Ebben az esetben a védelmi termék nem lehet az újabb, adott esetben gyorsabb lefolyású megtelepedés „táptalaja”.
 • Környezeti szempontok (összetevők és tisztítási technológiák)
 • A körülmények miatt előfordulhat, hogy bizonyos védelmi rendszerek csak korlátozottan alkalmazhatóak az adott építményen? Itt számtalan lehetséges megoldás létezik, pl. bizonyos tisztítási eljárások alkalmazásának korlátozása a zaj-, szag- vagy porártalom miatt.
 • Megfelelően hatékony egy adott termék az adott alapfelületen alkalmazva? Ahogy azt már az 1.5. részben ismertettük, vannak bizonyos típusú graffiti elleni védelmi rendszerek, amelyek bizonyos alapfelületeken – pl. csak impregnálás alkalmazása és durva pórusú építőanyagokból készített alapfelületek esetén – csak korlátozásokkal alkalmazhatók.

Alapvetően ajánlatos a megelőzéshez és a tisztításhoz bevizsgált és tanúsítvánnyal rendelkező termékeket alkalmazni.

 • A német Gütegemeinschaft Anti-Graffiti e.V. egyesület az 1990-es években kidolgozta a graffitik eltávolításához és megelőzéséhez, továbbá az ehhez szükséges anyagokhoz a minőségi és vizsgálati kritériumokat. Az egyesület 1999 óta a jogosultaknak a bevizsgált anyagok szabályzata alapján RAL Anti-Graffiti minőségcímkét ad.
 • A Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) [Közlekedésügyi Szövetségi Hivatal] jegyzéket vezet a beton felületeken alkalmazható, a Gütegemeinschaft Anti-Graffiti e.V. szabályzata alapján bevizsgált anti-graffiti rendszerekről.

Tanúsítvánnyal nem rendelkező termékek használata esetén ügyelni kell az alábbi témájú dokumentáció meglétére:

 • Lehetséges alkalmazási területek, illetve az alkalmazhatóság határai (a korlátok nélküli alkalmazhatóság „komolytalan”)
 • Építésfizikai hatás
 • Feldolgozási utasítások / paraméterek
 • Ajánlott tisztítási technológia
 • Felhasználás
 • Környezeti szempontok, ártalmatlanítás

A graffiti elleni védelmi rendszerek tesztelése próbafelületen

A próbafelületek kijelölése kiválóan alkalmas annak megvizsgálására, milyen mértékben hat a graffiti elleni védelmet szolgáló termék, a tisztítási eljárás, illetve a tisztítószer kombinációja az alapfelület jellemzőire. A megfelelő következtetések levonásához nem elegendő egyszerűen felhordani a védelmet szolgáló terméket, és ezután megvizsgálni a hatását, hanem a védelemmel ellátott felületre egy graffitit is rajzolni kell, majd ezt el kell távolítani a kiválasztott eljárással. Csak az így végrehajtott eljárás alapján dönthető el fenntarthatóan, hogy a védelmi rendszer megfelelő-e. A próbafelület alapvető tulajdonságai legyenek azonosak az alapfelület alapvető tulajdonságaival, és a próbafelület mérete is megfelelő legyen az építmény méretéhez képest. Ha többféle típusú alapfelületet kell kezelni, akkor a próbafelületen ezek a típusok mind jelenjenek meg, vagy több próbafelületet kell kijelölni. A próbafelület részét képezi az összehasonlításhoz a kezelt terület közvetlen szomszédságában található kezeletlen felület is. Így lehet megítélni az optikai elváltozásokat. Ehhez mind a próbafelületet, mind az összehasonlításhoz használt kezeletlen felületet egyformán kell előkészíteni, pl. ugyanolyan módon kell elvégezni az előzetes tisztítást.

Karbantartás

A homlokzatokat azért kezelik graffiti elleni védelmi rendszerekkel, hogy a szórólakkal felfestett graffitiket gyorsan és egyszerűen le lehessen tisztítani. A tisztítás is a rendszer részét képezi. Az az észszerű megoldás, ha ugyanaz a kivitelező cég végzi a graffiti elleni védelemmel kezelt felület megtisztítását és szükség esetén az újbóli kezelését is, amelyik a próbafelületen is végezte a kezelést és először kialakította az alkalmazandó rendszert. Csak ily módon biztosítható, hogy a rendszer folyamatosan ellássa a feladatát és az alapfelület ne sérüljön. Ennek alapján észszerű opció a karbantartási szerződések megkötése a graffiti elleni megelőző intézkedések keretein belül.

Graffiti elleni védelem

1 terméket találtunk:
 

Nézet

Termékszám 068505

Vizes, szemipermanens (féligáteresztő), alkilalkoxiszilán-/ viaszalapú graffiti (falfirka) elleni védőimpregnáló szer