Termékszám 085110

  MB 1K rapid

  Egykomponensű, multifunkcionális épületszigetelés

  Értékesítő keresése

  Az Ön személyes értékesítőjét itt találja.

  Szakkereskedő keresése

  Az Önhöz legközelebbi szakkereskedéseket itt találhatja.

  Termékjellemzők

  Bázis polimer kötőanyag, adalékanyag, speciális töltőanyagok
  Állag pasztaszerű
  Repedésáthidalás ≥ 3 mm (≥ 3 mm szárazréteg-vastagság mellett)
  Rétegvastagság 1,3 mm nedvesréteg-vastagság kb. 1 mm zárazréteg-vastagságot eredményez
  Résnyomás vizsgálatok teljesítve, erősítő betét nélkül is
  Vízgőz-diffúzióval szembeni ellenállási tényező µ 9680

  A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

  Felhasználási terület

  • For use on floors indoors and walls outdoors
  • Új építmény vízszigetelése
  • Talajba történő beépítés mélysége > 3 m
  • Vízzáró betonszerkezetekhez való csatlakozás
  • Keresztmetszeti vízszigetelés falakban és falak alatt
  • Lábazat- és vakolatszigetelés
  • Utólagos külső szigetelés
  • Régi bitumenhez tapadóhíd

  Tulajdonságok

  • Solvent-free
  • Bekeverés nélkül, közvetlenül a göngyölegből felhasználható
  • Gyors, térhálósító által elősegített kiszáradás
  • Gyors tapadás nem ásványi alapfelületen is
  • Rendkívül alacsony károsanyag-kibocsátású (GEV-EMICODE EC 1Plus)
  • Bevizsgáltan radonzáró
  • Nagyon rugalmas, nyújtható és repedésáthidaló
  • Víznyomásálló
  • Festhető és vakolható
  • Iszapolható, ecsetelhető, kenhető és szórható
  • Fagy- és olvasztósóálló
  • A munka előkészítése
   • Alapfelülettel szembeni követelmények

    Az alapfelületnek egyenesnek, hordképesnek, száraznak, tisztának, por-, olaj-, zsír- és leválasztószer-mentesnek kell lennie.

    A nem ásványi és nem porózus alapfelületeket fel kell érdesíteni.

    A nedvszívó ásványi alapfelület, a nem öntömörödő beton lehet mattnedves.

   • Előkészítés

    A sorjákat és a habarcsmaradékot el kell távolítani.

    Sarkokat és éleket le kell élezni, vagy törni.

    Vízszigetelő holker készíthető mgefelelő habarcs használatával.

    Mélyedéseket > 5 mm megfelelő simítóanyaggal le kell zárni.

    Csőáttöréseknél a műanyag csatornacsöveket csiszolópapírral fel kell érdesíteni, fémcsöveket le kell tisztítani és esetleg megcsiszolni.

    Adott esettben hátoldalról ható nedvesség elleni védelem.

    Szívó hatású, ásványi aljzatok alapozása Kiesol MB anyaggal.

    Kontaktrétegként és a hólyagosodás elkerülése érdekében végezzen kaparó-spaklizást az anyaggal.

  • Feldolgozás
   • Application temperature: min. 5 °C max. 35 °C
   • By brush / Mortar cover / Trowel application / Spraying
   • Függőleges/vízszintes felületszigetelés, valamint vízszigetelés falakban és falak alatt:

    A terméket az előírásoknak megfelelően két rétegben kell felhordani az előkészített felületre.

    Áttörések

    W1-E: A csőátvezetéseket körben kúposan kell vízszigetelni.

    Lábazati vakolat

    A rákövetkező vakolóréteg miatt egy újabb iszapoló réteget kell felhordani az utolsó vízszigetelő rétegre friss a frissben a Vorspritzmörtel előfröcskölő habarcsot teljes fedéssel kell felfröcskölni.

    A ragasztható és erősítőhabarccsal történő átdolgozás további nedves réteg/előfröcskölő habarcs nélkül is elvégezhető.

    Bevonás

    Közvetlen bevonás lehetséges kötőanyagban dús diszperziós festékkel.

    Próbafelület készítése kötelező!

  • Feldolgozási tudnivalók
   • A feldolgozás során az alapfelület felületi hőmérsékletének > 3 Kelvinnel a környező levegő harmatponti hőmérséklete felett kell lennie.

    A folyékonyan feldolgozandó tömítőanyagoknál a közvetlen napsugárzás és/vagy a szélterhelés következtében gyorsított bőrképződés és azzal járó hólyagosodás keletkezhet.

    Közvetlen napsugárzásban nem szabad feldolgozni.

    A karcos glettelés nem jelent vízszigetelő réteget.

    A friss vízszigetelést védeni kell esőtől, közvetlen napsugárzástól, fagytól és harmat-képződéstől.

    A száraz vízszigetelést védeni kell a mechanikai sérülésektől.

    Kiegészítő teherelosztó réteg nélkül terpesztett támaszú támasz alatti vízszigetelésére nem alkalmas.

    Zárt helyiségben való feldolgozásnál gondoskodni kell a megfelelő szellőztetésről
    (adott esettben légzésvédő használata).

    Gépi feldolgozás esetén kérjük, hívja a Remmers-Technik Service munkatársait a következő telefonszámon: +49 5432 83900.

    A maximális teljes nedvesréteg-vastagság nem lehet több, mint 4 mm.

    A belső sarkok vízszigetelő holker nélküli kialakítását/szigetelését az építési hatóság nem vizsgálta.

    Az I. típusú hézagok, amelyeknél flíz- vagy textilerősítésű, műanyag vagy elasztomerlapokból készült tömítőszalagokat kell beágyazni a vízszigetelésbe, csak kétkomponensű folyékonyan feldolgozható vízszigetelő anyagokkal (FPD/MDS) kivitelezhetők.

     

  • Munkaeszközök és tiszításuk
   • Mortar cover / Filling knife / Trowel application / Application by spraying
   • Merítőkanál, simító, rétegsimító, iszapoló kefe, ecset, henger

    Megfelelő gépi technika, például perisztaltikus szivattyú, csavarszivattyú vagy airless dugattyús szivattyú

    A munkaeszközöket friss állapotban vízzel kell tisztítani.

    A beszáradt anyag csak mechanikus módon távolítható el.

  • Tárolás/eltarthatóság
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 9 months
   • Felbontatlan, eredeti göngyölegben, hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolva min. 9 hónapig.

  • Anyagszükséglet
   • 1.3 kg / mm thick layer / m²
   • Min. 1,3 kg/m²/mm szárazréteg-vastagság

    Rétegvastagságok és anyagszükséglet bel- és kültéri alkalmazás esetén: lásd az anyagszükséglet-táblázatban az alkalmazási példák alatt.

   • A pontos anyagszükségletet megfelelő nagyságú próbafelületen lehet meghatározni.

  • Alkalmazási példák

   • Vízterhelési osztályok
    (DIN 18533 / 18535)


    Száraz-réteg-vastagság (mm)
    Nedves-réteg-vastagság (mm) ****

    Anyagszükséglet (kg/m²) 


    Kiadósság 25 kg (m²)
    W1-E* 
    Talajpára és nem nyomó víz
    ≥ 2
    kb. 2,6
    kb. 2,7
    kb. 9,25

    W2.1-E** 

    Enyhe nyomó vízhatás ≤ 3 m bekötési mélység
    ≥ 4
    kb. 5,3
    kb. 5,5
    kb. 4,5

    W2.1-E**

    Átmenet vízzáró betonsből készült szerkezeti elemekre

    Enyhe nyomó vízhatás ≤ 3 m bekötési mélység
    ≥ 4
    kb. 5,3
    kb. 5,5
    kb. 4,5

    W2.2-E*** 

    Erős nyomó vízhatás > 3 m bekötési mélység
    ≥ 4
    kb. 5,3
    kb. 5,5
    kb. 4,5

    W4-E

     

    Felfröccsenő víz és talajpára fallábazaton és kapilláris víz falakban és falak alatt

    ≥ 2
    kb. 2,6
    kb. 2,7
    kb. 9,25
    W2-B 
    Vízterhelés ≤ 10 m töltési magasságú tartályokban
    ≥ 3
    kb. 3,9
    kb. 4,0kb. 6,25    *     Falazatra egyedi megállapodás szükséges
    **   Egyedi megállapodás szükséges
    *** Egyedi megállapodás szükséges - csak beton alapfelületre engedélyezett 10 m bemerítési mélységig
    **** A maximális teljes nedvesréteg-vastagságot kétrétegű (friss a frissben) felhordás esetén sem szabad túllépni. 

    Rétegvastagság-növelés DIN 18533 német szabvány szerint:
    A német szabvány a dmin minimális szárazréteg-vastagság biztosítására dz rétegvastagság-növelést ír elő, amely figyelembe veszi mind a feldolgozásból eredő dv ingadozásokat, mind a du alapfelület kiegyenlítésére fordított többlet-anyagszükségletet. Ha az alapfelület külön kiegyenlítésére (pl. karcos glettelésre) kerül sor, a du nem számít bele a számításba.
    du = karcos glettelés anyagszükséglet kb. 0,5 l/m² (függ az alapfelülettől)
    dv = rétegvastagságot adó simítással nem szükséges/rétegvastagságot adó simítás nélkül anyagszükséglet kb. 0,4 l/m² (dmin = 3mm)

  • Általános jelzések
   • A termékjellemzőket 20 °C-os hőmérséklet és 65%-os relatív páratartalom mellett, laboratóriumi feltételek között határozták meg.

    Figyelembe kell venni a hatályos előírásokat és jogi követelményeket, és az ezektől való eltérésekről külön meg kell állapodni.

    A megfelelőségi igazolásokat (abP általános építésügyi hatósági vizsgálati tanúsítvány) a tervezés és a kivitelezés során figyelembe kell venni.

    A külön megállapodások és megfelelőségi igazolások megtatálhatók a www.remmers.com weboldalon.

    Próbafelület készítése kötelező!

    Az anyag a függőleges lábazati felületeken UV-álló, és a talajjal nem érintkező területeken festék/vakolat nélkül is alkalmazható. Színmódosítás lehetséges, de nincs hatással a vízszigetelő funkcióra!

    A tapadó-hántoló tesztek nem alkalmasak és nem engedélyezettek a termék használatra való alkalmasságának megítélésére.

  • Ártalmatlanítás
   • A nagyobb termékmaradékot az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.

  • Biztonság / előírások
   • A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.