Termékszám 085105

  MB 1K rapid

  Egykomponensű, multifunkcionális épületszigetelés

  LANG_VARIANTE
  0851 | MB 1K rapid
  Értékesítő keresése

  Az Ön személyes értékesítőjét itt találja.

  Szakkereskedő keresése

  Az Önhöz legközelebbi szakkereskedéseket itt találhatja.

  Termékjellemzők

  Bázis polimer kötőanyag, adalékanyag, speciális töltőanyagok
  Állag pasztaszerű
  Repedésáthidalás ≥ 3 mm (≥ 3 mm szárazréteg-vastagság mellett)
  Rétegvastagság 1,3 mm nedvesréteg-vastagság kb. 1 mm zárazréteg-vastagságot eredményez
  Résnyomás vizsgálatok teljesítve, erősítő betét nélkül is
  Vízgőz-diffúzióval szembeni ellenállási tényező µ 9680

  A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

  Felhasználási terület

  • For use on floors indoors and walls outdoors
  • Új építmény vízszigetelése
  • Talajba történő beépítés mélysége > 3 m
  • Vízzáró betonszerkezetekhez való csatlakozás
  • Keresztmetszeti vízszigetelés falakban és falak alatt
  • Lábazat- és vakolatszigetelés
  • Utólagos külső szigetelés
  • Régi bitumenhez tapadóhíd

  Tulajdonságok

  • Solvent-free
  • Bekeverés nélkül, közvetlenül a göngyölegből felhasználható
  • Gyors, térhálósító által elősegített kiszáradás
  • Gyors tapadás nem ásványi alapfelületen is
  • Rendkívül alacsony károsanyag-kibocsátású (GEV-EMICODE EC 1Plus)
  • Bevizsgáltan radonzáró
  • Nagyon rugalmas, nyújtható és repedésáthidaló
  • Víznyomásálló
  • Festhető és vakolható
  • Iszapolható, ecsetelhető, kenhető és szórható
  • Fagy- és olvasztósóálló
  • A munka előkészítése
   • Alapfelülettel szembeni követelmények

    Az alapfelületnek egyenesnek, hordképesnek, száraznak, tisztának, por-, olaj-, zsír- és leválasztószer-mentesnek kell lennie.

    A nem ásványi és nem porózus alapfelületeket fel kell érdesíteni.

    A nedvszívó ásványi alapfelület, a nem öntömörödő beton lehet mattnedves.

   • Előkészítés

    A sorjákat és a habarcsmaradékot el kell távolítani.

    Sarkokat és éleket le kell élezni, vagy törni.

    Megfelelő habarcs használatával vízszigetelő holkert kell készíteni.

    Mélyedéseket > 5 mm megfelelő simítóanyaggal le kell zárni.

    Csőáttöréseknél a műanyag csatornacsöveket csiszolópapírral fel kell érdesíteni, fémcsöveket le kell tisztítani és esetleg megcsiszolni.

    Adott esettben hátoldalról ható nedvesség elleni védelem.

    Szívó hatású, ásványi aljzatok alapozása Kiesol MB anyaggal.

    Kontaktrétegként és a hólyagosodás elkerülése érdekében végezzen kaparó-spaklizást az anyaggal.

  • Feldolgozás
   • Application temperature: min. 5 °C max. 35 °C
   • By brush / Mortar cover / Trowel application / Spraying
   • Függőleges/vízszintes felületszigetelés, valamint vízszigetelés falakban és falak alatt:

    A terméket az előírásoknak megfelelően két rétegben kell felhordani az előkészített felületre.

    Áttörések

    W1-E: A csőátvezetéseket körben kúposan kell vízszigetelni.

    Lábazati vakolat

    A rákövetkező vakolóréteg miatt egy újabb iszapoló réteget kell felhordani az utolsó vízszigetelő rétegre friss a frissben a Vorspritzmörtel előfröcskölő habarcsot teljes fedéssel kell felfröcskölni.

    A ragasztható és erősítőhabarccsal történő átdolgozás további nedves réteg/előfröcskölő habarcs nélkül is elvégezhető.

    Bevonás

    Közvetlen bevonás lehetséges kötőanyagban dús diszperziós festékkel.

    Próbafelület készítése kötelező!

  • Feldolgozási tudnivalók
   • A feldolgozás során az alapfelület felületi hőmérsékletének > 3 Kelvinnel a környező levegő harmatponti hőmérséklete felett kell lennie.

    A folyékonyan feldolgozandó tömítőanyagoknál a közvetlen napsugárzás és/vagy a szélterhelés következtében gyorsított bőrképződés és azzal járó hólyagosodás keletkezhet.

    Közvetlen napsugárzásban nem szabad feldolgozni.

    A karcos glettelés nem jelent vízszigetelő réteget.

    A friss vízszigetelést védeni kell esőtől, közvetlen napsugárzástól, fagytól és harmat-képződéstől.

    A száraz vízszigetelést védeni kell a mechanikai sérülésektől.

    Kiegészítő teherelosztó réteg nélkül terpesztett támaszú támasz alatti vízszigetelésére nem alkalmas.

    Zárt helyiségben való feldolgozásnál gondoskodni kell a megfelelő szellőztetésről
    (adott esettben légzésvédő használata).

    Gépi feldolgozás esetén kérjük, hívja a Remmers-Technik Service munkatársait a következő telefonszámon: +49 5432 83900.

    A maximális teljes nedvesréteg-vastagság nem lehet több, mint 4 mm.

    A belső sarkok vízszigetelő holker nélküli kialakítását/szigetelését az építési hatóság nem vizsgálta.

    Az I. típusú hézagok, amelyeknél flíz- vagy textilerősítésű, műanyag vagy elasztomerlapokból készült tömítőszalagokat kell beágyazni a vízszigetelésbe, csak kétkomponensű folyékonyan feldolgozható vízszigetelő anyagokkal (FPD/MDS) kivitelezhetők.

     

  • Munkaeszközök és tiszításuk
   • Mortar cover / Filling knife / Trowel application / Application by spraying
   • Merítőkanál, simító, rétegsimító, iszapoló kefe, ecset, henger

    Megfelelő gépi technika, például perisztaltikus szivattyú, csavarszivattyú vagy airless dugattyús szivattyú

    A munkaeszközöket friss állapotban vízzel kell tisztítani.

    A beszáradt anyag csak mechanikus módon távolítható el.

  • Tárolás/eltarthatóság
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 9 months
   • Felbontatlan, eredeti göngyölegben, hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolva min. 9 hónapig.

  • Anyagszükséglet
   • 1.3 kg / mm thick layer / m²
   • Min. 1,3 kg/m²/mm szárazréteg-vastagság

    Rétegvastagságok és anyagszükséglet bel- és kültéri alkalmazás esetén: lásd az anyagszükséglet-táblázatban az alkalmazási példák alatt.

   • A pontos anyagszükségletet megfelelő nagyságú próbafelületen lehet meghatározni.

  • Alkalmazási példák

   • Vízterhelési osztályok
    (DIN 18533 / 18535)


    Száraz-réteg-vastagság (mm)
    Nedves-réteg-vastagság (mm) ****

    Anyagszükséglet (kg/m²) 


    Kiadósság 25 kg (m²)
    W1-E* 
    Talajpára és nem nyomó víz
    ≥ 2
    kb. 2,6
    kb. 2,7
    kb. 9,25

    W2.1-E** 

    Enyhe nyomó vízhatás ≤ 3 m bekötési mélység
    ≥ 4
    kb. 5,3
    kb. 5,5
    kb. 4,5

    W2.1-E**

    Átmenet vízzáró betonsből készült szerkezeti elemekre

    Enyhe nyomó vízhatás ≤ 3 m bekötési mélység
    ≥ 4
    kb. 5,3
    kb. 5,5
    kb. 4,5

    W2.2-E*** 

    Erős nyomó vízhatás > 3 m bekötési mélység
    ≥ 4
    kb. 5,3
    kb. 5,5
    kb. 4,5

    W4-E

     

    Felfröccsenő víz és talajpára fallábazaton és kapilláris víz falakban és falak alatt

    ≥ 2
    kb. 2,6
    kb. 2,7
    kb. 9,25
    W2-B 
    Vízterhelés ≤ 10 m töltési magasságú tartályokban
    ≥ 3
    kb. 3,9
    kb. 4,0kb. 6,25    *     Falazatra egyedi megállapodás szükséges
    **   Egyedi megállapodás szükséges
    *** Egyedi megállapodás szükséges - csak beton alapfelületre engedélyezett 10 m bemerítési mélységig
    **** A maximális teljes nedvesréteg-vastagságot kétrétegű (friss a frissben) felhordás esetén sem szabad túllépni. 

    Rétegvastagság-növelés DIN 18533 német szabvány szerint:
    A német szabvány a dmin minimális szárazréteg-vastagság biztosítására dz rétegvastagság-növelést ír elő, amely figyelembe veszi mind a feldolgozásból eredő dv ingadozásokat, mind a du alapfelület kiegyenlítésére fordított többlet-anyagszükségletet. Ha az alapfelület külön kiegyenlítésére (pl. karcos glettelésre) kerül sor, a du nem számít bele a számításba.
    du = karcos glettelés anyagszükséglet kb. 0,5 l/m² (függ az alapfelülettől)
    dv = rétegvastagságot adó simítással nem szükséges/rétegvastagságot adó simítás nélkül anyagszükséglet kb. 0,4 l/m² (dmin = 3mm)

  • Általános jelzések
   • A termékjellemzőket 20 °C-os hőmérséklet és 65%-os relatív páratartalom mellett, laboratóriumi feltételek között határozták meg.

    A megfelelőségi igazolásokat (abP általános építésügyi hatósági vizsgálati tanúsítvány) a tervezés és a kivitelezés során figyelembe kell venni.

    A külön megállapodások és megfelelőségi igazolások megtatálhatók a www.remmers.com weboldalon.

    Próbafelület készítése kötelező!

    Az anyag a függőleges lábazati felületeken UV-álló, és a talajjal nem érintkező területeken festék/vakolat nélkül is alkalmazható. Színmódosítás lehetséges, de nincs hatással a vízszigetelő funkcióra!

    A tapadó-hántoló tesztek nem alkalmasak és nem engedélyezettek a termék használatra való alkalmasságának megítélésére.

  • Ártalmatlanítás
   • A nagyobb termékmaradékot az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.

  • Biztonság / előírások
   • A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.