Termékszám 294025

  MB 2K [eco]

  Kétkomponensű, multifunkcionális épületszigetelés megújuló nyersanyagokból

  Variáns
  2940 | MB 2K
  Kiszerelés
  Értékesítő keresése

  Az Ön személyes értékesítőjét itt találja.

  Szakkereskedő keresése

  Az Önhöz legközelebbi szakkereskedéseket itt találhatja.

  Termékjellemzők

  Bázis 100%-ban fenntartható polimer kötőanyag, cement, adalékanyagok, speciális töltőanyagok
  Éghetőség E osztály (DIN EN 13501-1)
  Frisshabarcs nyers sűrűsége kb. 1,15 kg/dm³
  Keverés után az állag pasztaszerű
  Repedésáthidalás 2 mm DIN EN 1062, 7. rész szerint
  Rétegvastagság 1,2 mm nedvesréteg-vastagság kb. 1 mm szárazréteg-vastagságot eredményez
  Vízzárás 10 m vízoszlopig vizsgálva

  A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

  Felhasználási terület

  • For use outdoors
  • Gyors vízszigetelés
  • Új építmény vízszigetelése
  • Talajba történő beépítés mélysége > 3 m
  • Ásványi alapfelületekre
  • Külső, csík formájú munkahézagszigetelés víznyomás ellen, nagy vízzáróságú betonszerkezetekre
  • Új szigetelés a DIN 18533 szabvány szerint W1-E, W2.1-E, W3-E és W4-E vízterhelési osztályokhoz
  • Lábazati és talpponti vízszigetelés
  • Régi bitumenhez tapadóhíd

  Tulajdonságok

  • Solvent-free
  • Rendkívül alacsony károsanyag-kibocsátású (GEV-EMICODE EC 1Plus)
  • Gyors száradás és térhálósodás 24 óra elteltével, 5 °C és 90% relatív páratartalom mellett
  • Oldószermentes
  • Bitumenmentes
  • Víznyomásálló
  • Bevizsgáltan radonzáró
  • Nagy tapadó-húzószilárdság
  • Nagyon rugalmas, nyújtható és repedésáthidaló
  • Festhető és vakolható
  • Iszapolható, ecsetelhető, kenhető és szórható
  • Nagyon jó tapadás nem ásványi alapfelületen is (pl. műanyag, fém, stb.)
  • UV-álló
  • A munka előkészítése
   • Alapfelülettel szembeni követelmények

    Az alapfelületnek egyenesnek, hordképesnek, száraznak, tisztának, por-, olaj-, zsír- és leválasztószer-mentesnek kell lennie.

    A nem ásványi és nem porózus alapfelületeket fel kell érdesíteni.

    A nedvszívó ásványi alapfelület lehet mattnedves.

   • Előkészítés

    A sorjákat és a habarcsmaradékot el kell távolítani.

    Sarkokat és éleket le kell élezni, vagy törni.

    A belső sarkokat és a nem ásványi szerkezeti elemekhez való csatlakozásokat VF Tape szalaggal kell megerősíteni. Alternatív megoldás belső sarkok esetén: megfelelő habarccsal (pl. WP DKS rapid (basic)) ásványi vízszigetelő holkert kell készíteni.

    Betonpincék munkahézagait le kell zárni WP DKS rapid [basic] használatával.

    A > 5 mm mélyedéseket megfelelő ásványi habarccsal vagy MB 2K [eco] és megfelelő kvarchomok keverékével (keverési arány: 1:1–1:3) kell lezárni.

    A durva pórusú alapfelületet előzetesen le lehet zárni MB 2K [eco] és homokkeverék (Selectmix RMS) felhasználásával készült karcos gletteléssel.

    Az áttörések csőáttörésekhez használt tömítéssel, Tape VF 350 HC-vel erősítetők meg.

    Adott esettben hátoldalról ható nedvesség elleni védelem.

    A nedvszívó, ásványi alapfelületet Kiesol MB-vel kell alapozni.

    Kontaktrétegként és a hólyagosodás elkerülése érdekében karcos glettelést kell végezni a termékkel (kb. 350–500 g/m² MB 2K [eco]).

  • Előkészítés
   • Mixing ratio comp. A 1 : comp. B 1
   • Mixing time 3 min
   • Kombi göngyöleg

    Megfelelő keverőszerszámmal a folyadékkomponenst fel kell keverni.

    A fellazított porkomponens teljes mennyiségét hozzá kell adagolni a folyadékkomponenshez.

    Kb. 1 percig keverni, a keverést megszakítani és a bekevert levegőt eltávozni hagyni.

    A szélére ragadt port vissza kell kaparni.

    A keverést folytatni kell kb. 2 percig.

  • Feldolgozás
   • Mortar cover / Filling knife / Trowel application / Application by spraying
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • Felületszigetelés

    A terméket az előírásoknak megfelelően két rétegben kell felhordani az előkészített felületre.

    Áttörések

    W1-E: A csőátvezetéseket körben kúposan kell vízszigetelni.

    W2.1-E: A csőátvezetéseket megfelelő lazítható-/szilárd karimával kell a vízszigetelésbe bekötni, alternatív megoldás: Remmers csőkarima használata.

    Csatalakozási részletek/ épületrész fugák

    A sarkokat és csatlakozási fugákat, valamint a felmenő szerkezetekhez (pl. padlóval érintkező ablakokhoz, ajtókhoz stb.) történő csatlakozásokat Tape VF szalaggal kell megerősíteni.

    A felhordott termékre teljes felületen, hólyag- és gyűrődésmentesen kell a Tape VF szalagot bedolgozni.

    Átdolgozás

    4 óra múlva lehet a további átdolgozást ragasztó-, spatulyázó-, vagy rögzítő-habarccsal elvégezni.

     

  • Feldolgozási tudnivalók
   • A feldolgozás során az alapfelület felületi hőmérsékletének > 3 Kelvinnel a környező levegő harmatponti hőmérséklete felett kell lennie.

     

    A folyékonyan feldolgozandó tömítőanyagoknál a közvetlen napsugárzás és/vagy a szélterhelés következtében gyorsított bőrképződés és azzal járó hólyagosodás keletkezhet.

    Közvetlen napsugárzásban nem szabad feldolgozni.

    Kezeletlen alumíniumra nem alkalmazható.

    A karcos glettelés nem jelent vízszigetelő réteget.

    A maximális teljes nedvesréteg-vastagság nem lehet több, mint 8 mm.

    Az anyag keverővödörben való mozgatása (például keverés) megakadályozza a bevonóanyag bőrösödését.

    A megkeményedett habarcsot nem szabad vízzel vagy friss habarccsal ismét felhasználóvá tenni

    A friss vízszigetelést védeni kell esőtől, közvetlen napsugárzástól, fagytól és harmat-képződéstől.

    A száraz vízszigetelést védeni kell a mechanikai sérülésektől.

    Gépi feldolgozás esetén kérjük, hívja a Remmers-Technik Service munkatársait a következő telefonszámon: +49 5432 83900.

    Zárt helyiségben való feldolgozásnál gondoskodni kell a megfelelő szellőztetésről
    (adott esettben légzésvédő használata).

    Információk szórással történő feldolgozáshoz:
    Egyéni védőfelszerelést kell viselni.
    Szórással történő feldolgozás során P2 szűrőbetéttel ellátott védőmaszkot és védőszemüveget, megfelelő védőkesztyűt és -ruházatot kell viselni.

  • Munkaeszközök és tiszításuk
   • Mortar cover / Filling knife / Trowel application / Application by spraying
   • Keverőszerszám, merítőkanál, rétegsimító

    A munkaeszközöket friss állapotban vízzel kell tisztítani.

    A beszáradt anyag csak mechanikus módon távolítható el.

  • Tárolás/eltarthatóság
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 9 months
   • Felbontatlan, eredeti göngyölegben, hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolva min. 9 hónapig.

  • Anyagszükséglet
   • Kb. 1,15 kg/m²/mm szárazréteg-vastagság
    Kb. 4,6 kg/m² 4 mm szárazréteg-vastagság esetén

   • A pontos anyagszükségletet megfelelő nagyságú próbafelületen lehet meghatározni.

  • Alkalmazási példák
   • Vízterhelési osztály 

    (DIN 18533/18535)


    Száraz-

    réteg-
    vastagság
     (mm)

    Nedves-

    réteg-
    vastagság(mm)

    Anyagszükséglet (kg/m²) 


    Kiadósság

    25 kg (m²)

    W1-E* 

    Talajpára és nem nyomó

    víz

    ≥ 3
    kb. 3,3kb. 3,45kb. 7,2

    W2.1-E**

    Enyhe nyomó vízhatás ≤ 3 m bekötési mélység

    ≥ 4

    kb. 4,4kb. 4,6kb. 5,4

    W2.1-E**

    Átmenet vízzáró betonsből készült szerkezeti elemekre

    Enyhe nyomó vízhatás ≤ 3 m bekötési mélység

    ≥ 4

    kb. 4,4kb. 4,6kb. 5,4

    W3-E** 

    Nem nyomó

    víz

    földdel borított

    födémfelületen

    ≥ 3

    kb. 3,3
    kb. 3,45kb. 7,2
    W4-E 

    Felfröccsenő víz és talajpára fallábazaton és kapilláris víz falakban és falak alatt

    ≥ 2
    kb. 2,2kb. 2,3kb. 10,9

    W2-B

    Vízterhelés ≤ 10 m töltési magasságú tartályokban

    ≥ 4
    kb. 4,4kb. 4,6kb. 5,4
     *    Falazatra egyedi megállapodás szükséges 
    **   Egyedi megállapodás szükséges

    Rétegvastagság-növelés DIN 18533 német szabvány szerint:
    du = karcos glettelés anyagszükséglete kb. 0,5 kg/m² (az alapfelülettől függően)
    dv = rétegvastagságot adó simítás esetén nem szükséges / rétegvastagságot adó simítás nélkül anyagszükséglet kb. 0,4 l/m² (dmin = 3 mm)

  • Általános jelzések
   • A termékjellemzőket 20 °C-os hőmérséklet és 65%-os relatív páratartalom mellett, laboratóriumi feltételek között határozták meg.

    Fémekkel szemben korrozív hatású lehet.

    Figyelembe kell venni a hatályos előírásokat és jogi követelményeket, és az ezektől való eltérésekről külön meg kell állapodni.

    A megfelelőségi igazolásokat (abP általános építésügyi hatósági vizsgálati tanúsítvány) a tervezés és a kivitelezés során figyelembe kell venni.

    A külön megállapodások és megfelelőségi igazolások megtatálhatók a www.remmers.com weboldalon.

    Próbafelület készítése kötelező!

    A tapadó-hántoló tesztek nem alkalmasak és nem engedélyezettek a termék használatra való alkalmasságának megítélésére.

  • Ártalmatlanítás
   • A nagyobb termékmaradékot az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.

  • Biztonság / előírások
   • A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.