• BIT K2

  Termékszám 2088830

  BIT K2

  Kiváló minőségű, repedéstáthidaló, műnyaggal módosított, kétkomponensű, bitumenes vastagbevonat polisztirollal

  Variáns
  020888 | BIT K2
  Kiszerelés
  Értékesítő keresése

  Az Ön személyes értékesítőjét itt találja.

  Értékesítő keresése
  Szakkereskedő keresése

  Az Önhöz legközelebbi szakkereskedéseket itt találhatja.

  Termékjellemzők

  Bázis polisztirollal töltött bitumenemulzió
  A kész keverék sűrűsége 0,75 kg/l
  Átszáradási idő
  (20 °C/70 % rel. páratartalom)
  < 48 óra
  Állag pasztaszerű
  Repedésáthidalás ≥ 2 mm
  Résnyomás vizsgálatok (DIN 15820) teljesíti
  Visszamaradó szárazanyag-tartalom kb. 85 térf. %

  A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

  Felhasználási terület

  • For use on floors indoors and walls outdoors
  • Talajjal érintkező vízszigetelés új és régi építkezésnél
  • W1.1-E, W1.2-E, W2.1-E, W3-E és W4-E vízterhelési osztály (csak felfröccsenő víz) a DIN 18533 szerint
  • Utólagos épület vízszigetelésre a WTA- Műszaki Adatlap 4-6 szerint
  • Lábazati vízszigetelés
  • Vízzáró betonszerkezetekhez való csatlakozásra engedélyezett

  Tulajdonságok

  • Water-based
  • Oldószermentes
  • Víznyomásálló
  • Nagyon rugalmas, nyújtható és repedésáthidaló
  • Az AbP a PG ÜBB szerint megvan
  • Bevizsgáltan radonzáró
  • A munka előkészítése
   • Alapfelülettel szembeni követelmények

    Sík, ásványi alapfelület.

    Hordképes, tiszta és pormentes.

    A fal és a lábazat találkozásánál a beton alapfelületet mechanikus tisztítással elő kell készíteni.

    Mattnedves felület engedélyezett.

    Adott esettben hátoldalról ható nedvesség elleni védelem.

   • Előkészítés

    A sorjákat és a habarcsmaradékot el kell távolítani.

    Sarkokat és éleket le kell élezni, vagy törni.

    A belső sarkokat megfelelő ásványi habarccsal kell lekerekíteni.

    Mélyedéseket > 5 mm ásványi anyaggal kell lezárni.

    Szívó hatású ásványi aljzatok alapozása Kiesol MB anyaggal. A nem szívó-dinamikus aljzatok alapozása BIT Primer [basic] (1:10 vízben) anyaggal.

    A szükséges aljzat-megerősítéseknél (felújítás) Kiesol-lal (1:1 vízzel) kell alapozni.

    Kontaktrétegként és a hólyagosodás elkerülése érdekében végezzen kaparó-spaklizást az anyaggal.

  • Előkészítés
   • Kombi göngyöleg

    A bitumenemulzióhoz való adagolás előtt a porkomponenst fel kell lazítani.

    A vödör peremére száradt anyagot el kell távolítani.

    A bitumenes alapmasszát előzőleg fel kell keverni.

    A fellazított porkomponens teljes mennyiségét a bitumenemulzióhoz kell adni.

    Kb. 30 másodperc keverés után a keverést abba kell hagyni, hogy a bekevert levegő el tudjon távozni.

    A szélére ragadt port vissza kell kaparni.

    Keverési idő min. 2 perc.

    Az ankerkeverő a keverés teljes ideje alatt maradjon az edény alja közelében.

    Lásd a keverési utasítást.

  • Feldolgozás
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • trowel application
   • Working time min. 1 h
   • Feldolgozási feltételek

    Az anyag, a környezet és az alapfelület hőmérséklete: min. + 5 °C és max. + 30 °C

   • A terméket az előírásoknak megfelelően két rétegben kell felhordani az előkészített felületre.

    Adott esettben az erősítőszövetet az 1. szigetelőrétegbe kell beágyazni.

  • Feldolgozási tudnivalók
   • A folyékonyan feldolgozandó tömítőanyagoknál a közvetlen napsugárzás és/vagy a szélterhelés következtében gyorsított bőrképződés és azzal járó hólyagosodás keletkezhet.

    A további réteg felhordását akkor lehet megkezdeni, amikor az előző réteg már megfelelő szilárdságú.

    A friss felületet védeni kell az esőtől, a közvetlen napsugárzástól, a fagytól és a harmatképződéstől.

    A megszáradt vízszigetelést védeni kell a mechanikai sérülésektől és az UV-sugárzástól.

    Gépi feldolgozás esetén kérjük, hívja a Remmers-Technik Service munkatársait a következő telefonszámon: +49 5432 83900.

  • Munkaeszközök és tiszításuk
   • trowel application
   • Ankerkeverő, merőkanál, glettelő, rétegsímító

   • A munkaeszközöket használat után azonnal vízzel le kell öblíteni.

    A megszáradt anyagot Verdünnung V 101-gyel lehet eltávolítani.

  • Tárolás/eltarthatóság
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • Felbontatlan, eredeti kiszerelésben, hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolva min. 12 hónapig.

  • Anyagszükséglet
   • Approx. 1.3 l / mm thick layer / m²
   • Kb. 1,2 l/m²/ mm szárazrétegvastagsághoz
    Kb. 1,5 l/m² hőszigetelő (perimeter) lemezragasztóként
    Részleteket lásd az anyagszükséglet-táblázatban.

  • Alkalmazási példák
   • Vízterhelési osztály
    (DIN 18533 szerint)

    Száraz-
    réteg-
    vastagság
    (mm)
    Nedves-
    réteg-
    vastagság
    (mm)
    Felhordott mennyiség
    (l/m²)
    Kiadósság
    30 l
    (m²)
    W1-E
    Talajpára és nem nyomó víz

    ≥ 3 kb. 3,5 kb. 3,5 kb. 8,5
    W2.1-E*
    Enyhe nyomó vízhatás (bekötési mélység ≤ 3m)

    ≥ 4                  

     kb. 4,7  
    kb. 4,7
    kb. 6,4
    W3-E
    Nem nyomó víz talajjal feltöltött födémen

    ≥ 4 kb. 4,7 kb. 4,7 kb. 6,4
    W4-E
    Felfreccsenő víz a fallábazaton

    ≥ 3 kb. 3,5 kb. 3,5 kb. 8,5

    * Vízzáró betonlemezzel történő kombinált szigetelés esetén külön megállapodás szükséges.

    Rétegvastagság-növelés DIN 18533 német szabvány szerint
    du = karcos glettelés anyagszükséglet kb. 0,6 l/m² (függ az alapfelülettől)
    dv = - rétegvastagságot adó simítás esetén nem szükséges
            - rétegvastagságot adó simítás nélkül anyagszükséglet kb. 0,5 l/m² (dmin = 4mm)

  • Általános jelzések
   • Figyelembe kell venni a hatályos előírásokat és jogi követelményeket, és az ezektől való eltérésekről külön meg kell állapodni.

    A tervezésnél és a kivitelezésnél mindig figyelembe kell venni a terméktanúsítványban foglaltakat.

    A külön megállapodások és megfelelőségi igazolások megtatálhatók a www.remmers.com weboldalon.

    A vízzáró betonlemezzel történő kombinált szigeteléshez külön megállapodás szükséges.

  • Ártalmatlanítás
   • A nagyobb termékmaradékot az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.

  • Biztonság / előírások
   • A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.