Employees in the laboratory©

Kutatás-fejlesztés

Környezetbarát és fenntartható termékrendszerek fejlesztése

Az égből még nem pottyant innováció

Kutatás-fejlesztési osztályunkon több mint 80 szakember foglalkozik a szerkezeti elemek és épületek védelmét és megtartását szolgáló innovatív, a környezetet és az erőforrásokat kímélő termékrendszerekkel.

A Remmers immár számos projektben meg tudta valósítani innovatív ötleteit sikeres termékek formájában. Kiváló példaként hadd nevezzük meg itt a „Kőfelületek védelme elasztikus kovasavészter felhordásával” modelltervet (Német Szövetségi Környezeti Alapítvány (DBU), Osnabrück, AZ 09445).

A Remmers jelenleg is számos nemzeti és európai támogatású projekt projektpartnere:

  • BMBF-Projekt 'HelioClean'
  • BMBF-Projekt 'Kalte Keramik'
  • BMBF-Projekt 'NanoLambda'
  • EU-Projekt '3Encult'

HelioClean® Projekt

A HelioClean® projekt a Szövetségi Oktatási és Kutatási Minisztérium „Hightech-stratégiája“ keretében, az „Alapanyag-innovációk az ipar és a társadalom számára WING” keretprogramban a „Nanotechnológia az építésügyben NanoTecture: Magasabb szintű erőforrás- /energiatakarékos és teljesítménypotenciálok feltárása és újabb funkcionalitások” témában kapott támogatást, Jülich projektfelelős (PTJ) vezetésével.

Szövetséges partnerek: Kronos International Inc., Remmers GmbH, IBU-tec GmbH, Dyckerhoff AG, Erlus AG, Leibniz Universität Hannover, Technische Universität Dresden, Universität Kassel

A három évre tervezett projekt tartalma a levegőt szennyező anyagok katalitikus bontása a napfény felhasználásával, nanotechnológiailag funkcionalizált építőanyag-felületeken. A funkcionalizálás pozitív kísérőjelensége egy öntisztító hatás, mely megakadályozza a biofilmek képződését és az építőanyagok ehhez kötődő biokorrózióját.

A HelioClean® egy interdiszciplináris szervezet, mely három egyetem és öt ipari partner (ld. szövetséges partnerek) kompetenciáját egyesíti. Az egyetemi és ipari kutatás szoros együttműködése keretében a fotokatalizátor hatékonyságának jelentős növekedését igyekeznek elérni gyenge fényű területeken is, valamint a fotokatalizátor építőanyag-mátrixban lévő hatékony felületének növelését célozzák meg. Végeredményben így olyan építőanyagokat és építésvegyészeti termékeket fejlesztenek ki, melyek teljesítőképessége csekély ár mellett is egyértelműen meghaladja a meglévő termékekét.

A HelioClean® projekt keretein belül a Remmers GmbH vállalat feladata funkcionális bevonat kifejlesztése, amely sokkal nagyobb hatékonyságú a levegőszennyező anyagok eltávolítása szempontjából. Hasznos eredmény az A1-en Osnabrücknél felhasználásra kerülő, fotokatalikusan magas aktivitású bevonat, a „Remmers HC NOX“.

A projektről további információkat a következő helyen talál: www.HelioClean.de

Hideg Kerámia Projekt

A „Kalte Keramik“ (hideg kerámia) projektet a Szövetségi Oktatási és Kutatási Minisztérium „Hightech-stratégiája“ keretében, az „Alapanyag-innovációk az ipar és a társadalom számára WING” keretprogramban a „Nanotechnológia az építésügyben NanoTecture: Magasabb szintű erőforrás- /energiatakarékos és teljesítménypotenciálok feltárása és újabb funkcionalitások” témában kapott támogatást, Jülich projektfelelős (PTJ) vezetésével.

Szövetséges partnerek: BASF SE, Remmers GmbH, Woellner GmbH & Co KG, Betonwerke Neu-Ulm GmbH & Co KG, Chemiewerk Bad Köstriz, Verein deutscher Zementwerke, Fraunhofer-Institut für Silicatforschung ISC, Universität Kassel, FEhS – Institut für Baustoff-Forschung e. V., PigTek Europe GmbH

A projekt tartalma a kémiailag ellenállóbb és nagyobb kopásállóságú betontermékek, beton szerkezeti elemek és bevonatok fejlesztése a szennyvízkezelés és más olyan alkalmazások tekintetében, ahol nagyon erős kémiai és/vagy mechanikai behatásokkal kell számolni (XA3 és afeletti kitettség, XM3 és afeletti kitettség, további intézkedés nélkül; különleges felhasználások esetén). Emellett a projekt célja a különösen tartós, hosszú élettartamú energia- és kibocsátásszegény betonépítmények fejlesztése.

E cél elérésének lényeges elemei a tömítésvastagság optimalizálása nanométeres tartományig célzottan szintetizált nano- és mikrorészecskék alkalmazásával. Ezeket kémiailag és eljárás-technikailag úgy módosítják, hogy majd célzottan be lehessen vonni az építőanyagmátrixba. Ezen felül kötőanyag-alapként többek között kémiailag optimalizált alkáliszilikátokkal (vízüveg) gerjesztett kohóhomokot használnak. A folyamat során keletkező hidratációs termékek kalciumban szegényebbek, mint a portlandcement használata esetén, és a mátrix gyakorlatilag mentes a Portlandittól, ami lényegesen nagyobb savellenálláshoz vezet. A kohóhomok vízüveggel való gerjesztésekor felszabaduló nanokristályos szilícium-oxid (SiO2) további szerkezettömörödést eredményez az alsó nanométer-tartományban. Összességében így egy különösen tömör, nagyon ellenállóképes tömítés érhető el.

A projektben a résztvevő ipari partnerek a fejlesztendő, hidegen keményedő kerámiák teljes értékteremtési láncát leképezik, kezdve az egyes anyagok gyártóival, az építési termékek kialakítóján és gyártóján keresztül egészen a felhasználókig. A projekt keretében az intézményi és ipari kutatás szoros hálózatával az építésvegyészeti termékek és betontermékek formájában olyan szemléltető eszközöket fejlesztenek ki, melyek megfelelnek a nevezett célkitűzéseknek.

A Remmers GmbH célja a kötőanyag-rendszerek mélyreható tudományos kutatása a kémiailag fokozott igénybevételnek kitett építőanyagok bevonása céljából. A készítményeknek amennyire lehetséges, szervetlennek kell lenniük, és egyértelmű előnyökkel kell rendelkezniük a jelenleg alkalmazott oldatokhoz képest.

Az ilyen bevonatok felhasználási lehetősége sokrétű, és ez egyaránt vonatkozik az új építmények védelmére, valamint a már sérült építmények helyreállításának területére. A németországi szennyvíz-infrastruktúra javításához szükséges hatalmas beruházások miatt a Remmers Baustofftechnik GmbH társaság egyik kiemelt területe a szennyvízágazat bevonórendszereinek fejlesztése.

NanoLambda Projekt

A„NanoLambda” projekt a Szövetségi Oktatási és Kutatási Minisztérium „Hightech-stratégiája“ keretében, az „Alapanyag-innovációk az ipar és a társadalom számára WING” keretprogramban a „Nanotechnológia az építésügyben NanoTecture: Magasabb szintű erőforrás- /energiatakarékos és teljesítménypotenciálok feltárása és újabb funkcionalitások” témában kapott támogatást, Jülich projektfelelős (PTJ) vezetésével.

Szövetséges partnerek: Bayerisches Zentrum für Angewandte Energieforschung e.V. (ZAE Bayen), Remmers GmbH, Eckart GmbH

Ennek a projektnek a célja a hőszigetelő rendszerek újszerű komponenseinek kutatása és fejlesztése nanoszerkezetű anyagok alapján. Itt egészen célzottan olyan fizikai hatásokat kell kihasználni, melyek az alkalmazott anyagok nanoskálájú felépítésén alapulnak, hogy a hőszigetelő anyagok teljesítőképességét és felületét az építőipari felhasználáshoz növelni lehessen.

A szövetségi projektben a Remmers céget alacsony emissziójú festékek („low-e festékek”) fejlesztésével bízták meg az épületfelületek hősugárzásának jelentős csökkentése céljából:

Különösen a jól szigetelt homlokzatokon a felületi hőmérséklet a környezeti levegőbe történő hőkibocsátás miatt és a hideg éjszakák alatt is a levegő hőmérséklete alá eshet. Ez kondenzáció kialakulásához vezet a homlokzat felületén. Hosszú távon, elsősorban ragasztott hőszigetelő rendszereknél, algák vagy zöld elszíneződés alakul ki a homlokzaton, amelyek nem csak a külső megjelenést rontják, hanem hosszú távon ártalmasak az építőanyagokra is.

Ezt a algásodást általában biocid hatású anyagoknak a homlokzati bevonathoz történő adagolásával lehet ellensúlyozni, ahol mindig a lehetőleg legcsekélyebb adagolásra kell törekedni. A low-e festékek használata esetén a biocideket a homlokzati festékből messzemenően el lehet hagyni:

Az alacsony kibocsátású felület révén a környezetbe történő hősugárzás csökken, és így a felület lehűlését megakadályozza, ami szintén a kondenzvíz keletkezésének csökkenéséhez vezet.

Alternatív módon a kondenzvíz-keletkezést a vakolat rétegvastagságának növelésével és így a külső réteg hőkapacitásával lehet csökkenteni, de ez a hatás lényegesen kisebb, mint egy alkalmas low-e festék használata esetén.

A cél eléréséhez olyan fémes vagy félvezető pigmenteket fejlesztenek ki, melyek a festékbe integrálhatóak, és a festék alacsony emissziós fokát eredményezik az infravörös spektrum tartományában. Ezzel egyidejűleg a festéknek a látható hullámhossz tartományában olyan, például festékpigmentekkel elért színbenyomást kell keltenie, amelyre nem rakódnak rá az IR-aktív pigmensek. Cél az e < 0,4 emissziós fok megvalósítása a színsemlegesség maximális megtartásával.

A Remmers felelőssége a projektben

Know-how-ja révén a Remmers különösen a következő kérdések feldolgozásáért felel:

  • A projekt keretében rendelkezésre bocsátott újszerű anyagok integrációja bevált rendszerekbe, azok fenntarthatóságának növeléséhez.
  • A projekt keretében átadott újszerű anyagok receptúrájának elkészítése, amelyeket a projekt részeként innovatív rendszerekbe bocsátottak rendelkezésre további előnyökkel.
  • A fejlesztett termékek vizsgálata, amennyiben lehetséges, a Remmers cégen belül (egyéb esetben a projektpartnerek és adott esetben független vizsgáló intézmények által).
  • Tanácsadó funkció, a megfelelő tulajdonságokkal rendelkező, újszerű anyagok fejlesztésénél.
  • Egyeztetés a nyersanyagot fejlesztő, a receptúrát készítő és a végfelhasználó projektpartnerek között.

3ENCULT Kutatási Projekt

Az „3ENCULT„ kutatási projekt 2010. október 1-jén indult az Európai Unió 7. kutatási keretprogramjának részeként. A projektet a Bozeni Európai Akadémia (EURAC) koordinálja.

Különböző európai országokból összesen 23 partner fejleszt megoldásokat annak érdekében, hogy a városok történelmi épületeinek energiatakarékosságát növeljék. Az interdiszciplináris team tagjai itt nem csak a klímatechnikai aspektusokat, valamint a lakhatási és hasznosítási komfortot veszik figyelembe, hanem mindenekelőtt a műemlékvédelem ügyét is. Ezért a kutatás-fejlesztési partnerek mellett az épülettulajdonosokat és a helyi műemlékvédelmi hivatalokat is bevonták a folyamatba.

Szövetséges partnerek

European Academy of Bozen/Bolzano - Institute for Renewable Energy, The Royal Danish Academy of Fine Arts School of Architecture, Institute for Technology/Institute for Building Culture, Institut für Diagnostik und Konservierung an Denkmalen in Sachsen und Sachsen- Anhalt e.V., University of Innsbruck - AB Bauphysik, OVE ARUP & PARTNERS INTERNATIONAL LIMITED, Technical University Darmstadt, Chair of Building Materials, Building Physics and Building Chemistry, Bartenbach LichtLabor, Technical University Dresden (Institute for Building Climatology / Institute of Architectural History, Architectural Theory and Historic Preservation, Chair of Historic Preservation and Building Research / Centre of Expertise in Urban Regeneration), Municipality of Bologna, Passivhaus Institut Darmstadt, The Netherlands Organisation for Applied Scientific Research TNO, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna: (Dipartimento di Elettronica, Informatica e Sistemistica - Department of Electronics, Computer Sciences and Systems / Dipartimento di Ingegneria delle Strutture, dei Trasporti, delle Acque, del Rilevamento, del Territorio – Structural, Transport, Hydraulic, Survey and Territory Engineering), ARTEMIS Srl, Gelbison Electronics S.r.l, GRUPO UNISOLAR, MENUISERIE ANDRE SARL, Remmers GmbH, ATREA SRO, youris.com, Local Governments for Sustainability, European Secretariat (ICLEI), Federation of European Heating and Air-conditioning Associations