• BIT 1K [basic]

  Termékszám 2087230

  BIT 1K [basic]

  Oldószermentes, műanyaggal módosított, egykomponensű, bitumenes vastagbevonat polisztirollal

  Variáns
  020872 | BIT 1K
  Kiszerelés
  Értékesítő keresése

  Az Ön személyes értékesítőjét itt találja.

  Értékesítő keresése
  Szakkereskedő keresése

  Az Önhöz legközelebbi szakkereskedéseket itt találhatja.

  Termékjellemzők

  Bázis műanyag-bitumen emulzió polisztirollal
  A kész keverék sűrűsége kb. 0,65 kg/l
  Átszáradási idő
  (20 °C/70 % rel. páratartalom)
  kb. 4 nap (az időjárási viszonyoktól és a frissréteg-vastagságtól függően a megadott időtartam lehet hosszabb vagy rövidebb)
  Állag pasztaszerű, tixotróp
  Repedésáthidalás ≥ 2 mm
  Résnyomás vizsgálatok (DIN 15820) teljesíti
  Visszamaradó szárazanyag-tartalom kb. 85 térf.%

  A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

  Felhasználási terület

  • For use on floors/walls indoors
  • Talajjal érintkező vízszigetelés új és régi építkezésnél
  • W1.1-E, W1.2-E, W2.1-E, W3-E és W4-E vízterhelési osztály (csak felfröccsenő víz) a DIN 18533 szerint
  • Utólagos épület vízszigetelésre a WTA- Műszaki Adatlap 4-6 szerint

  Tulajdonságok

  • Water-based
  • Oldószermentes
  • Víznyomásálló
  • Nagyon rugalmas, nyújtható és repedésáthidaló
  • Bevizsgáltan radonzáró
  • A munka előkészítése
   • Alapfelülettel szembeni követelmények

    Sík, ásványi alapfelület.

    Hordképes, tiszta és pormentes.

    A fal és a lábazat találkozásánál a beton alapfelületet mechanikus tisztítással elő kell készíteni.

    Mattnedves felület engedélyezett.

    Adott esettben hátoldalról ható nedvesség elleni védelem.

   • Előkészítés

    A sorjákat és a habarcsmaradékot el kell távolítani.

    Sarkokat és éleket le kell élezni, vagy törni.

    A belső sarkokat megfelelő ásványi habarccsal kell lekerekíteni.

    Mélyedéseket > 5 mm ásványi anyaggal kell lezárni.

    A nedvszívó ásványi alapfelületeket Kiesol MB vagy BIT Primer [basic] (1:10 vízben) termékekkel kell alapozni.

    A szükséges aljzat-megerősítéseknél (felújítás) Kiesol-lal (1:1 vízzel) kell alapozni.

    Kontaktrétegként és a hólyagosodás elkerülése érdekében végezzen kaparó-spaklizást az anyaggal.

  • Feldolgozás
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • trowel application
   • Felhasználásra kész közvetlenül a göngyölegből feldolgozható.

    A vödör peremére száradt anyagot el kell távolítani.

    A terméket az előírásoknak megfelelően két rétegben kell felhordani az előkészített felületre.

    Adott esettben az erősítőszövetet az 1. szigetelőrétegbe kell beágyazni.

  • Feldolgozási tudnivalók
   • A folyékonyan feldolgozandó tömítőanyagoknál a közvetlen napsugárzás és/vagy a szélterhelés következtében gyorsított bőrképződés és azzal járó hólyagosodás keletkezhet.

    A további réteg felhordását akkor lehet megkezdeni, amikor az előző réteg már megfelelő szilárdságú.

    A friss felületet védeni kell az esőtől, a közvetlen napsugárzástól, a fagytól és a harmatképződéstől.

    A megszáradt vízszigetelést védeni kell a mechanikai sérülésektől és az UV-sugárzástól.

    Gépi feldolgozás esetén kérjük, hívja a Remmers-Technik Service munkatársait a következő telefonszámon: +49 5432 83900.

  • Munkaeszközök és tiszításuk
   • trowel application
   • Merítőkanál, simítókanál, rétegvastagság-simítókanál

   • A munkaeszközöket használat után azonnal vízzel le kell öblíteni.

    A megszáradt anyagot Verdünnung V 101-gyel lehet eltávolítani.

  • Tárolás/eltarthatóság
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • Felbontatlan, eredeti kiszerelésben, hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolva min. 12 hónapig.

  • Anyagszükséglet
   • Approx. 1.3 l / mm thick layer / m²
   • Kb. 1,2 l/m²/mm szárazréteg-vastagság
    Részleteket lásd az alkalmazási példák alatti táblázatban.

  • Alkalmazási példák
   • Vízterhelési osztály
    (DIN  18533 szerint)    Száraz-
    réteg-
    vastagság

    (mm)

    Nedves-
    réteg-
    vastagság
    (mm)

    Felhordott 
    mennyiség
    (l/m²)

    Kiadósság
    30 l
    (m²)

    W1-E
    Talajpára és nem nyomó víz


    ≥ 3

    kb. 3,6

    kb. 3,6

    kb. 8,3

    W2.1-E*
    Nyomó víz mérsékelt behatása (bemerítési mélység ≤ 3 m)


    ≥ 4

    kb. 4,8

    kb. 4,8

    kb. 6,25

    3-E

    Nem nyomó víz talajjal feltöltött födémen


    ≥ 4

    kb. 4,8

    kb. 4,8

    kb. 6,25

    W4-E

    Felverődő víz a fallábazaton


    ≥ 3

    kb. 3,6

    kb. 3,6

    kb. 8,3

    * csak felületszigetelés (nem épületrészek és beton építmények közötti
    átmenetek nagynyomású víznek ellenálló szigetelésére vonatkozó általános
    építőipari tanúsítvány)

    Rétegvastagság-növelés DIN 18533 német szabvány szerint
    du = karcos glettelés anyagszükséglet kb. 0,6 l/m² (függ az alapfelülettől)
    dv = - rétegvastagságot adó simítás nem szükséges
            - rétegvastagságot adó simítás nélkül anyagszükséglet kb. 0,5 l/m² (dmin = 4 mm)

  • Általános jelzések
   • Figyelembe kell venni a hatályos előírásokat és jogi követelményeket, és az ezektől való eltérésekről külön meg kell állapodni.

    A tervezésnél és a kivitelezésnél mindig figyelembe kell venni a terméktanúsítványban foglaltakat.

    A külön megállapodások és megfelelőségi igazolások megtatálhatók a www.remmers.com weboldalon.

  • Ártalmatlanítás
   • A nagyobb termékmaradékot az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.

  • Biztonság / előírások
   • A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.